Η ΕΕ γιορτάζει τις 100.000 επιστημονικές υποτροφίες από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ για τον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τη συμπλήρωση 100.000 υποτρόφων των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie, επιλέγοντας 30 ερευνητές και ερευνήτριες για να προβάλουν τις δράσεις της ΕΕ σχετικά με την αριστεία και την κινητικότητα στον τομέα της έρευνας. Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ΕΕ τονίζει τη σημασία των δράσεων Marie Skłodowska-Curie όσον αφορά την προώθηση των γυναικών στον τομέα της έρευνας και της επιστήμης, κάτι που γίνεται εμφανές εφόσον 18 από τους 30 ερευνητές που επιλέχθηκαν είναι γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 30 που επιλέχθησαν είναι και ο ερευνητής Ιωάννης Τσανάκας από την Ελλάδα. 

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, Tibor Navracsics, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα περήφανος για την προσοχή που έχει δοθεί από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie στην ισορροπία μεταξύ των φύλων, αφού περισσότερες από το 40% των υποτροφιών του προγράμματος έχουν δοθεί σε γυναίκες επιστήμονες από την έναρξη του προγράμματος πριν από 20 χρόνια, καθιστώντας το πρωτοπόρο κατά των διακρίσεων σε θέματα φύλου. Ο εορτασμός των 100.000 υποτροφιών που έχουν δοθεί μέσω του προγράμματος είναι μία πολύ καλή αφορμή, δήλωσε ο Επίτροπος, για να τονιστεί, ακόμη μία φορά, η σημασία του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions, το οποίο υποστηρίζει τους ευφυέστερους και περισσότερο ταλαντούχους ερευνητές για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Οι 30 ερευνητές και ερευνήτριες που επιλέχθηκαν αντιπροσωπεύουν τους 100.000 υποτρόφους που έχουν υποστηριχθεί από τις δράσεις Skłodowska-Curie τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 28 από τους ερευνητές και ερευνήτριες που επιλέχθηκαν είναι από την Ευρώπη, μία από την Κολομβία και μία από τη Νέα Ζηλανδία, ενώ το φάσμα των ερευνητικών πεδίων που καλύπτουν είναι ευρύ, από την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως την έρευνα αιχμής για τη θεραπεία του καρκίνου και την αποτροπή της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης. Οι ερευνητές και ερευνήτριες που επιλέχθηκαν ήταν όσοι σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση των προτάσεων για τις προκηρύξεις μεμονωμένων υποτροφιών το 2016. Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν συνολικά 8.916 προτάσεις, εκ των οποίων επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση 1.200 προτάσεις.

Μεταξύ των 30 ερευνητών - υποτρόφων Marie Skłodowska-Curie, βρίσκεται και ο Ιωάννης Τσανάκας, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικών υπολογιστών, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο CNRS & CEA-INES της Γαλλίας, η ερευνητική δραστηριότητα του οποίου επικεντρώνεται  στη διάγνωση βλαβών, την αξιοπιστία και τους μηχανισμούς φθοράς φωτοβολταϊκών στοιχείων και ηλιακών κυττάρων. Ως υπότροφος Marie Skłodowska-Curie, δραστηριοποιείται ερευνητικά στο Βέλγιο, επικεφαλής του ερευνητικού έργου PVMINDS.

Οι δράσεις Marie Sklodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,2 δισ. ευρώ (2014-2020), υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών εντός και εκτός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020 παρουσιάζονται σε πρόσφατη μελέτη του ΕΚΤ (http://metrics.ekt.gr/el/node/326). 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ), διοργανώνει Ημερίδα για τα 20 χρόνια του ευρωπαϊκού προγράμματος Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) και τη συμβολή του στη σταδιοδρομία και κινητικότητα των ερευνητών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Μαρτίου (09.30-14.30), στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Bασ. Κωνσταντίνου 48) και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού) 

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, για μια σειρά από επιμέρους προγράμματα του (όπως το πρόγραμμα MSCA), υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης. 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ