Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και φορείς της δημόσιας υγείας που ενδιαφέρονται για διεθνείς συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο.

Την εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων για την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας "Portugal-Europe matchmaking event on Healthcare Innovation" διοργανώνει η Θεματική Ομάδα "Healthcare" του Enterprise Europe Network στις 29 Μαρτίου 2017 στο Πόρτο (Πορτογαλία), στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Health Cluster Portugal "Meetings with Health Innovation". Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και φορείς της δημόσιας υγείας που ενδιαφέρονται για διεθνείς συνεργασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, να διερευνήσουν νέες ιδέες, να αξιοποιήσουν εμπορικά νέα προϊόντα, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και γνώσεις σχετικά με καινοτόμες υπηρεσίες και χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της υγείας και να αναπτύξουν ερευνητικές, τεχνολογικές και εμπορικές συνεργασίες, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα προκαθορισμένων συναντησεων.

Οι βασικές θεματικές του Συνεδρίου είναι οι εξής:

  • Η συνεισφορά του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου που παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων, ειδικά στον τομέα της Υγείας
  • Η αξιοποίηση της καινοτομίας και εκτός εργαστηρίου: Πώς μπορούν η ανοικτή καινοτομία και η ανοικτή επιστήμη να δώσουν ώθηση στη μεταγραφική και κλινική έρευνα;
  • Η προώθηση της καινοτομίας στην αγορά: Πώς μπορούν η τεχνολογική προμήθεια και αξιολόγηση να γίνουν πιο φιλικές προς την καινοτομία;
  • Μεταφορά της τεχνολογίας στους χρήστες: Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα η ψηφιακή καινοτομία, τα big data και τα real-world data για τη βελτίωση της υγείας και της περίθαλψης;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους (αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων, και τεχνολογικών προϊόντων) μέχρι τις 20 Μαρτίου 2017. Οι αιτήσεις για τις συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις 15 έως τις 24 Μαρτίου. Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. Η εγγραφή και στο Συνέδριο είναι δωρεάν και γίνεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, τηλ.:210 7273920, email: cpascual@ekt.gr).

Σημειώνεται ότι το ΕΚΤ, ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas (www.enteprise-hellas.gr), του μεγαλύτερου ελληνικού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση. Παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες για διαχείριση καινοτομίας και scaling up των επιχειρήσεων. Ενημερώνει για ευρωπαϊκές πολιτικές και δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Το ελληνικό δίκτυο μεσολαβεί σε περίπου 100 διακρατικές συνεργασίες ανά έτος.

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες, με 3.000 εμπειρογνώμονες σε 600 οργανισμούς και καλύπτοντας περισσότερες από 60 χώρες. Ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου, το Enterprise Europe Network-Hellas, αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.