Δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη

Στην έκθεση "EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2016" με τις κορυφαίες 1.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη παγκοσμίως, περιλαμβάνονται και πέντε ελληνικές επιχειρήσεις.

Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) η ετήσια έκθεση «EU Industrial R&D Investment Scoreboard» για το 2016, η οποία συλλέγει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες και δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Η έκδοση για το 2016 εξετάζει την απόδοση των κορυφαίων 2.500 επιχειρήσεων που επενδύουν σε Έρευνα & Ανάπτυξη παγκοσμίως (και οι οποίες είναι υπεύθυνες για το 90% των συνολικών δαπανών E&A από επιχειρήσεις), καθώς και τις 1.000 κορυφαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α. Ο πίνακας αποτελεσμάτων (Scoreboard) συνοδεύεται από την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευνας και Καινοτομίας. 

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επένδυσαν συνολικά 188,3 δισ. ευρώ στην Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) κατά το οικονομικό έτος 2015/2016, ποσό που δείχνει ετήσια αύξηση 7,5% και δίνει προβάδισμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη τάση σε παγκόσμιο επίπεδο (6,6%) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (5,9%).

Οι επενδύσεις στη βιομηχανική Έρευνα & Ανάπτυξη ανήλθαν στα 696 δισ. ευρώ παγκοσμίως, με τομείς όπως το λογισμικό, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η αυτοκινητοβιομηχανία να τονώνουν τις επενδύσεις σε Ε&Α και τις πωλήσεις. Οι γενικές πωλήσεις, ωστόσο, σημείωσαν πτώση 3,6% παγκοσμίως, κυρίως λόγω της απόδοσης των τομέων χαμηλής τεχνολογίας.

30 ευρωπαϊκές εταιρείες είναι ανάμεσα στις 100 κορυφαίες επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α παγκοσμίως, κυρίως από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, των φαρμακευτικών προϊόντων και της βιοτεχνολογίας, των ΤΠΕ, της αεροναυτικής και της άμυνας. Οι κορυφαίοι επενδυτές έχουν έδρα στη Γερμανία (69,8 δισ. ευρώ), στη Γαλλία (28,5 δισ. ευρώ), στο Ηνωμένο Βασίλειο (28,2 δισ. ευρώ) και στην Ολλανδία (14,1 δισ. ευρώ).

Οι επιχειρήσεις με έδρα την Ασία σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, ειδικά εκείνες με βάση την Κίνα (με αύξηση 24,7%, στα 49,8 δισ. ευρώ), παρά το γεγονός ότι και εκεί σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας του λογισμικού σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από έτος σε έτος στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης με 12,3%, ακολουθούμενος από τους τομείς φαρμακευτικών προϊόντων (9,8%), υλισμικού/hardware (7,6%) και αυτοκινητοβιομηχανίας (6,7%).

Η έκθεση "EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2016" περιλαμβάνει και έρευνα για τις 1.000 κορυφαίες επιχειρήσεις της ΕΕ που επενδύουν σε Ε&Α, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να προέρχονται από το Ην. Βασίλειο (276 επιχειρήσεις), τη Γερμανία (217 επιχειρήσεις) και τη Γαλλία (117). Σε αυτές τις 1.000 ευρωπαΪκές επιχειρήσεις υμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες πέντε ελληνικές επιχειρήσεις (οι πρώτες 3 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και στις κορυφαίες 2.500 επιχειρήσεις παγκοσμίως):

  • PHARMATHEN: βρίσκεται στην 387η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 44,29 δισ. ευρώ (1553η θέση παγκοσμίως)
  • GALAXIDI MARINE FARM: βρίσκεται στην 452η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 34,96 δισ. ευρώ (1845η θέση παγκοσμίως)
  • NATIONAL BANK OF GREECE: βρίσκεται στην 477η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 32 δισ. ευρώ (1943η θέση παγκοσμίως)
  • INTRALOT: βρίσκεται στην 643η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 17,83 δισ. ευρώ
  • CRETA FARM: βρίσκεται στην 894η θέση (στην ΕΕ) με συνολικές επενδύσεις 8,31 δισ. ευρώ

Η έρευνα για τις επενδυτικές τάσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Έρευνας & Ανάπτυξης στην ΕΕ δείχνει ότι οι επενδύσεις σε Ε&Α αναμένεται να σημειώσουν πτώση τα επόμενα χρόνια στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και εξαρτημάτων (-0,8%), ενώ αναμένεται ανοδική τάση 7-8% σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των φαρμακευτικών προϊόντων και του τεχνολογικού υλισμικού (technology hardware).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκή Επιτροπή