Προκηρύσσονται άμεσα οι πρώτες δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ, ύψους 18 εκ. ευρώ, για τη στήριξη νέων επιστημόνων

Οι δράσεις θα αφορούν τη χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτόρων καθώς και ερευνητικών έργων με ενεργό συμμετοχή μεταδιδακτόρων, με στόχο την αντιμετώπιση της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain).

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η άμεση προκήρυξη των πρώτων δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), οι οποίες θα αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, αλλά και τη χρηματοδότηση νέων ερευνητικών έργων που θα υλοποιούν αποκλειστικά μεταδιδάκτορες. Συγκεκριμένα, με την πρόσφατη ψήφιση του  Ν.4415/2016 (άρθρο 47), επίκειται, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, η εκταμίευση της προκαταβολής ύψους 18 εκ. ευρώ, από τα 240 εκ. ευρώ που θα διατεθούν για τη στήριξη της Έρευνας στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Με βάση το ποσό της προκαταβολής σχεδιάζεται η άμεση προκήρυξη των παρακάτω  δύο δράσεων:

1) «Υποτροφίες ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕΘ» για υποψήφιους διδάκτορες

Η υποτροφία θα ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ/μήνα με διάρκεια έως τρία έτη. Οι συνολικά ωφελούμενοι από τη συγκεκριμένη δράση, σε αυτή την πρώτη προκήρυξη, υπολογίζεται να είναι τουλάχιστον 265 υποψήφιοι διδάκτορες.

2) «Ερευνητικά Προγράμματα ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕΘ» που αφορά ερευνητικά έργα διάρκειας από δύο έως τρία έτη

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε έργο σχεδιάζεται να είναι 200 χιλ. ευρώ από  τα οποία τo 60% (κατ΄ ελάχιστο) θα διατίθεται  για  τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων. Οι μικτές αποδοχές για τους μεταδιδάκτορες θα είναι 1.600-1.800 ευρώ/μήνα, ανάλογα με την ερευνητική τους εμπειρία. Τα υπόλοιπα θα είναι διαθέσιμα για τη χρήση ή την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού καθώς και για αναλώσιμα και συμμετοχή σε συνέδρια. Σημειώνεται ότι οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών θα είναι αποκλειστικά μεταδιδάκτορες, σύμφωνα με τον νόμο για την Έρευνα (ν. 4386/2016). Ωφελούμενοι της παραπάνω δράσης είναι νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι, τεχνικοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες). Συνολικά θα υποστηριχτούν στη φάση αυτή τουλάχιστον 45 έργα που προβλέπεται να απασχολήσουν περισσότερους από 180 επιστήμονες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αμέσως μετά την επικείμενη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ, που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, θα προκηρυχθεί και η δράση: «Ερευνητικά Προγράμματα ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕΘ» που αφορά ερευνητικά έργα με δικαιούχους μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΤΕΙ  και Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων

Τα έργα αυτά θα προκηρυχθούν μετά τη σύσταση του ΕΛΙΔΕΚ και θα αποτελέσουν την τρίτη δράση που θα προκηρύξει το Ίδρυμα μέσα στο 2016. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών θα είναι μέλη ΔΕΠ, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητές Α, Β και Γ βαθμίδας. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των έργων σχεδιάζεται να είναι της τάξης των 250 χιλ. ευρώ  ανά έργο, εκ των οποίων τουλάχιστον το 40% θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων.

Όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, «Οι δράσεις αυτές, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες του ΥΠΠΕΘ, αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό αντίδοτο στο κύμα φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Στο επίκεντρο της υλοποίησής τους θα βρίσκεται η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και αριστείας ώστε να τονωθούν και να αναδειχθούν οι δυνατότητες του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δημιουργηθούν πόλοι έλξης για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Μόνο από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να υποστηριχθούν κατά την επόμενη τριετία, περισσότεροι από 4.000 επιστήμονες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.» Όπως τόνισε ο Αν. Υπουργός Έρευνας, «Οι συνθήκες της ατελέσφορης λιτότητας που εφαρμόστηκε κατά τα προηγούμενα χρόνια επέτειναν το κύμα φυγής και πλέον επιβάλλεται η άμεση λήψη μέτρων με διαδικασίες κατεπείγοντος. Για τον λόγο αυτό οι πρώτες δύο δράσεις έχει αποφασισθεί να προκηρυχθούν το αργότερο πριν το τέλος Οκτωβρίου του 2016. Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία χρηματοδότησης της έρευνας συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία, μέσω του ΕΛΙΔΕΚ, υπεγράφη στις 15 Ιουλίου 2016, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων