Χρηματοδότηση καινοτόμων προτάσεων δύο ελληνικών επιχειρήσεων στο SME Instrument

30 νέες προτάσεις επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του SME Instrument για τη χρηματοδότηση 45 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα λάβουν χρηματοδότηση από 500 χιλιάδες έως 2,5 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι προτάσεις δύο ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στον τελευταίο κύκλο της φάσης 2 του εργαλείου SME Instrument, επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 1.090 προτάσεις έργων που έλαβε συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε έργο από τα 30 που επιλέχθηκαν συνολικά, στα οποία συμμετέχουν 45 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα λάβει χρηματοδότηση από 500 χιλιάδες έως 2,5 εκατ. ευρώ (με εξαίρεση τα έργα που αφορούν στον τομέα της υγείας και προβλέπεται έως και 5 εκατ. ευρώ), προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω το καινοτόμο προϊόν τους που βρίσκεται σε πιλοτική φάση και να το διαθέσουν στην αγορά.

H εταιρεία Terracom Informatics Ltd, η μία από τις δύο ελληνικές εταιρείες που επιλέχθηκαν από το χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument, υπέβαλε πρόταση για το QR-PATROL PRO, μια συμφέρουσα από πλευράς κόστους πλατφόρμα για συστήματα φύλαξης και παρακολούθησης περιπολιών που βασίζεται στο υπολογιστικό νέφος και παρέχει υψηλή ασφάλεια, εποπτεία σε πραγματικό χρόνο και μεγάλο εύρος υπηρεσιών διαχείρισης σε εταιρείες ασφαλείας. Χρησιμοποιεί τεχνολογίες επικοινωνίας με το "πάτημα ενός πλήκτρου" (Push-to-Talk) και διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things).

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα που έρχεται στην αγορά ως η μετεξέλιξη του ήδη επιτυχημένου QR-Patrol, ένα online σύστημα παρακολούθησης περιπολιών που βασίζεται στη χρήση NFC ετικετών και QR-codes και αυξάνει την ασφάλεια χρηστών, φυλάκων, επιχειρήσεων και οργανισμών. Το προσωπικό φύλαξης σκανάρει μέσω smartphone τα NFC ή QR-codes που είναι τοποθετημένα σε κτίρια και περιοχές φύλαξης και το Κέντρο Ειδοποιήσεων λαμβάνει άμεση ενημέρωση για κάθε νέο συμβάν στην αντίστοιχη περιοχή. Κάθε φορά που ο εκάστοτε φύλακας σκανάρει μια ετικέτα, οι πληροφορίες μεταδίδονται άμεσα στο Κέντρο Ελέγχου και το προσωπικό παρακολούθησης ελέγχει απόλυτα τα περιουσιακά στοιχεία του εκάστοτε πελάτη σε οποιοδήποτε σημείο ανά τον κόσμο.  Η χρηματοδότηση από το SME Instument θα επιτρέψει στην επιχείρηση να επενδύσει σε δραστηριότητες καινοτομίας όπως επίδειξη, διεξαγωγή δοκιμών  και στην προώθηση του προϊόντος στη διεθνή αγορά.

Η δεύτερη ελληνική εταιρεία που επιλέχθηκε είναι η Think Silicon, η οποία θα χρηματοδοτηθεί για την πρότασή της GPU-WEAR, για να αναπτύξει περαιτέρω ετερογενείς μονάδες επεξεργασίας γραφικών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ισχύος που χρησιμοποιούνται σε φορητές συσκευές και συσκευές για το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things). Η εταιρία Think Silicon A. E. δραστηριοποιείται στην σχεδίαση και υλοποίηση Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) και Ελεγκτών Οθόνης (Display Processors/Controllers) για την αναδυόμενη αγορά του διαδικτύου των πραγμάτων και των συσκευών τύπου Wearable.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στον τομέα ICT (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) που υποβλήθηκαν οι δύο αυτές προτάσεις εγκρίθηκαν μόνο 4 από όλη την Ευρώπη (2 από Ελλάδα, 1 από Γαλλία και 1 από Μεγάλη Βρετανία). Γενικότερα, στο στάδιο 2 του SME Instument oι βρετανικές ΜΜΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη επιτυχία με επτά δικαιούχους, που θα λάβουν συνολικά 10 εκατ. ευρώ, και ακολουθούν έξι ιταλικές ΜΜΕ που θα μοιραστούν 4,3 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το SME Instrument δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία της ΕΕ, με στόχο να προωθήσει τις πραγματικά καινοτόμες ιδέες που στηρίζονται σε βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο με δυνατές προοπτικές επιτυχίας στην αγορά.

Από την έναρξη του προγράμματος την 1η Ιανουαρίου 2014 έχουν επιλεγεί 356 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της φάσης 2 του SME Instrument. Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε δραστηριότητες καινοτομίας, καθώς και στην ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου για το προϊόν τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν επίσης, και από 12 ημέρες παροχής συμβουλών. Τα περισσότερα σχέδια που προτείνονται από μία μόνο ΜΜΕ, αλλά ορισμένες εταιρείες συνεργάζονται και υποβάλλουν κοινά έργα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινότητας, ενέταξε, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, ένα πλέγμα δυναμικών υπηρεσιών συστηματικής ενημέρωσης και υποστήριξης επιλεγμένων επιχειρήσεων, οι οποίες εμφανίζουν κατάλληλη δυναμική και στοχεύουν αποκλειστικά σε διεθνείς αγορές μέσα από καινοτομικές τεχνολογίες.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

· Προαξιολόγηση προτάσεων μέσα από expert panel αξιολογητών και εξειδικευμένων συμβούλων για θέματα όπως τεχνολογική καινοτομία και διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας
· Coaching και επιχειρηματική καθοδήγηση για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων με στόχο την περαιτέρω χρηματοδότηση σε επόμενη φάση
· Διαχείριση καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις από την Ευρώπη
· Εκπαίδευση συγγραφής προτάσεων και Δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων συμβούλων επιχειρήσεων.