Νέα μελέτη για τη συνεισφορά των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στην παγκόσμια οικονομία

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες είναι βασικός μοχλός για την οικονομία, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως.

Μία νέα μελέτη για τη συνεισφορά των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ) στην παγκόσμια οικονομία παρουσίασαν πρόσφατα η Διεθνής Συνομοσπονδία οργανισμών των Δημιουργών και Συνθετών (International Confederation of Societies of Authors and Composers CISAC) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO). Η μελέτη αυτή παρέχει μοναδικά δεδομένα, χαρτογραφώντας έναν πολυποίκιλο δημιουργικά κόσμο, αντανακλώντας την πολυμορφία την οποία υποστηρίζει και η Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας στην Πολιτισμική Έκφραση, και ενισχύοντας την παγκόσμια προσπάθεια της UNESCO για περισσότερα δεδομένα και ενδείξεις σχετικά με τον ρόλο του Πολιτισμού στην εξέλιξη της κοινωνίας.

Τα έσοδα από τις ΠΔΒ ξεπερνούν τα αντίστοιχα των Τηλεπικοινωνιών, ενώ ο συγκεκριμένος τομέας απασχολεί περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγκριση με τον τομέα της Αυτοκινητοβιομηχανίας σε Ευρώπη, Ιαπωνία και ΗΠΑ συνδυαστικά (συγκεκριμένα 29,5 εκατ. για τις ΠΔΒ έναντι 25 εκατ. για την Αυτοκινητοβιομηχανία). Το 2013, το δημιουργικό περιεχόμενο συνεισέφερε 200 δισ. δολάρια στις ψηφιακές πωλήσεις, ενισχύοντας τις πωλήσεις ψηφιακών συσκευών και αυξάνοντας τη ζήτηση για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με υψηλό εύρος ζώνης. Οι πωλήσεις ψηφιακών πολιτιστικών αγαθών απέφεραν έσοδα ύψους 65 δισ. δολαρίων και 21.7 δισ. δολάρια από διαφημιστικά έσοδα για διαδικτυακά μέσα και ιστότοπους με δωρεάν υπηρεσίες συνεχούς ροής (free streaming).

Η μελέτη καταλήγει ότι για να απελευθερωθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως το εύρος του δυναμικού που διαθέτουν οι ΠΔΒ, οι δημιουργοί θα πρέπει να αμείβονται για τη χρήση των έργων τους, προκειμένου να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στον πολιτισμό και την οικονομία. Συγκεκριμένα σχετικά με την ψηφιακή αγορά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να εστιάσουν στη μεταφορά αξίας, η οποία προς το παρόν κλίνει υπέρ των μεσαζόντων του Διαδικτύου, και να διασφαλίσουν ότι οι δημιουργοί πληρώνονται δικαίως για τη χρήση των έργων τους.

"Αυτή η μοναδική και πρώτη παγκόσμια μελέτη σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες καταδεικνύει ότι οι δημιουργοί ανά τον κόσμο, σε όλους τους τομείς, συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία, τόσο από πλευράς εσόδων, όσο και σε θέσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο να μπορούν να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που προστατεύει τα ηθικά και οικονομικά τους δικαιώματα, προκειμένου να διατηρήσουν τη δημιουργική τους δραστηριότητα. Ελπίζουμε αυτή η μελέτη να είναι διαφωτιστική για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής: προστατεύοντας τους δημιουργούς, ευνοείται η οικονομία. Οι Δημιουργικές μας Βιομηχανίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας, παρέχουν θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, αποφέρουν έσοδα και φορολογούνται και επιτρέπουν σε εκατομμύρια ανθρώπων να επιβιώσουν οικονομικά χάρη στο ταλέντο τους" δήλωσε ο Πρόεδρος της CISAC και Πρέσβης Καλής Θέλησης της UNESCO, Jean-Michel Jarre, ενώ η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Irina Bokova, τόνισε ότι οι ΠΔΒ είναι βασικός μοχλός για την οικονομία, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από UNESCO, CISAC