Ημερίδα για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" στον Ορίζοντα 2020

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και Καινοτομίας & Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα εργασίας του 2016-2017 για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία"

Ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις στην Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" της ΕΕ διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας). Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και Καινοτομίας & Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα εργασίας του 2016-2017 για την Κοινωνική Πρόκληση "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και ευημερία". Θα παρουσιαστούν, επίσης, η "Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση" (European Innovation Partnership Active & Healthy Ageing), οι "Συμπράξεις Δημόσιου/Δημοσίου & Δημόσιου/Ιδιωτικού Τομέα" όπου υπήρξε εθνική συμμετοχή, καθώς και το Τρίτο Πρόγραμμα της ΥΓΕΙΑΣ (Γενική Διεύθυνση Υγεία & Ασφάλεια Τροφίμων). Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αξιολογητές και επιτυχημένοι υποβάλλοντες θα παρουσιάσουν συμβουλές επιτυχίας για διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ.

Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία την περίοδο 2014-2020, αναμένεται να διαθέσει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ στον τομέα "Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία", συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την ευγηρία. Σημειώνεται ότι το 20% του προϋπολογισμού απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσα από συνεργατικά έργα (13%) και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜΜΕ (7%). Μπορείτε να βρείτε στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στις πρώτες προκηρύξεις της Κοινωνικής Πρόκλησης "Υγεία, Δημογραφική αλλαγή και Ευημερία" στη σχετική έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (www.ekt.gr/horizon2020). Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης