Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020

14.02.2014

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020, διοργανώνει εκδήλωση για τις Δράσεις Marie Sklodowska-Curie στον Ορίζοντα 2020. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 10 Μαρτίου 2014 (16.00 - 20.00) στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48), με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας Bridging Business and Research) και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των νέων προσκλήσεων για τις υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2014-2015. Αυτές οι δράσεις για την επιστημονική σταδιοδρομία στην έρευνα προωθούν την κινητικότητα των ερευνητών εντός Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι προκηρύξεις του προγράμματος και η περίπτωση του έργου EDUSAFE, οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe Network, στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, και θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υποτροφίες Marie Sklodowska-Curie, ένα δημοφιλές πρόγραμμα που απευθύνεται σε έμπειρους ερευνητές, με διδακτορικό δίπλωμα ή τουλάχιστον τετραετή ερευνητική πείρα μετά το τέλος των σπουδών, που τους επιτρέπει την πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές. Οι υποτροφίες 'κινητικότητας' Marie Sklodowska-Curie καλούν Ευρωπαίους επιστήμονες να υλοποιήσουν το ερευνητικό τους έργο, διάρκειας έως 3 ετών, σε κάποια χώρα εντός ή εκτός Ευρώπης, διαφορετική από τον τόπο διαμονής/εργασίας τους. Επιπλέον, περιλαμβάνουν δράσεις για πανεπιστημιακά δίκτυα και κατάρτιση υποψήφιων διδακτόρων, συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές καθώς και την επανένταξη Ευρωπαίων ερευνητών που επιστρέφουν από τρίτες χώρες στην ΕΕ.

Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδεση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Alessandra Luccetti και Jordi Curell. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, προωθώντας τις συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, καθώς στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του δικτύου Enterprise Europe Network, των εγχώριων εμπορικών επιμελητηρίων, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στον χώρο της έρευνας.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το νέο πρόγραμμα 'Ορίζοντας 2020', υποστηρίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης . Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και το Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα (Μαρία Σαμαρά, τηλ.: 210 7273 904, email: samara@ekt.gr).