Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

ELX_SESSIONID=ScBdJQnP3mQR4yqBbqkjwvsWKXqnfT8l3qSywBNyTJ9KRXRpkLn2!149754062?locale=el

EUR-LEX

EUROPA

Υπηρεσία εκδόσεων της ΕΕ

EUROPA

Σύνοψη της νομοθεσίας της ΕΕ

ECLAS

The catalogue of the libraries of the European Commission

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

CORDIS

The gateway to European research and development

National Academic Press

The National Academy Press (NAP) was created by the National Academies to publish the reports issued by the National Academy of Sciences, the National Academy of Engineering, the Institute of Medicine, and the National Research Council, all operating under a charter granted by the Congress of the United States. NAP publishes over 200 books a year on a wide range of topics in science, engineering, and health, capturing the most authoritative views on important issues in science and health policy.

Merriam-Webster online

Merriam-Webis based on the print version of Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition. The online dictionary includes the main A-Z listing of the Collegiate Dictionary, as well as the Abbreviations, Foreign Words and Phrases, Biographical Names, and Geographical Names sections of that book. It also includes 1,000 illustrations and 25 tables. Selected sections of the print Collegiate Dictionary, notably the Signs and Symbols section, are omitted from the online Collegiate Dictionary because they include special characters and symbols that cannot readily be reproduced in HTML.

Cambridge Dictionaries online

Use this free resource to look up words, phrasal verbs and idioms online. Keep informed about the latest words and meanings and the top 20 word searches every month. You can also contribute directly to the online dictionaries. Cambridge University Press publishes a growing range of dictionaries that are specially created for learners of English worldwide. They are written in clear, simple English, include all the words, phrases and meanings that students are likely to need, and are very easy to use

Encyclopedia.com

Encyclopedia.com offers millions of free articles, pictures, facts, and biographies along with information about topics like the arts, science, sports, medicine, accounting, and management. Encyclopedia.com is an ideal online reference source for researchers, students, educators, and professionals alike. A free online encyclopedia, Encyclopedia.com features premier titles like The Columbia Encyclopedia, Oxford’s World Encyclopedia, and the Encyclopedia of World Biography.

Dictionary.com

Dictionary.com, an IAC (NASDAQ

Amazon.com

Commercial Site for purchasing of books, music etc.

ONLINE NEWSPAPAERS

Web Wombat has created a meta-site that claims to index 10.000 online newspapers from all over the world. These are offered by country (or province/state) in pull down menus. For each country newspaper titles are listed with links to the respective homepages.

Genamics JournalSeek

Genamics JournalSeek is the largest completely categorized database of freely available journal information available on the internet. The database presently contains 102139 titles. Journal information includes the description (aims and scope), journal abbreviation, journal homepage link, subject category and ISSN. Searching this information allows the rapid identification of potential journals to publish your research in, as well as allow you to find new journals of interest to your field.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΤΗΞΕΩΝ

Πίνακας Συμπτήξεων του Πανεπιστημίου Αθηνών -Τμήμα Πληροφορικής -Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Λεξικό Ορολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών -Τμήμα Πληροφορικής -Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Radiation Protection Terminology

Radiation Protection Terminology του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Greek-English-Greek Dictionary
In.gr Λεξικό
Λεξικό της κοινής Νεοελληνικής

Tο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής είναι ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής. Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής επεξεργασίας. Είναι το πρώτο λεξικό της νεοελληνικής που έθεσε επιστημονικές λεξικογραφικές αρχές και επηρέασε με τον τρόπο αυτό καθοριστικά τη σημερινή νεοελληνική λεξικογραφική πραγματικότητα. Από τις σημαντικές καινοτομίες του αξίζει να τονιστούν ιδιαίτερα η ύπαρξη φωνητικής μεταγραφής, η σύνδεση κάθε λήμματος με το κλιτικό του παράδειγμα και η προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκφράσεων και φράσεων της νέας ελληνικής. Η εγκυρότητα της ετυμολογικής προσέγγισης είναι επίσης από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του.

Interactive Terminology for Europe

European Terminology Database

Copac National, Academic, and Specialist Library Catalogue

Copac exposes rare and unique research material by bringing together the catalogues of c.90 major UK and Irish libraries (and growing). In a single search you can discover the holdings of the UK’s national libraries (including the British Library), many University libraries, and specialist research libraries. 

Encyclopedia Britannica
Free On-Line Dictionary of Computing
Wikipedia

Τhe free encyclopedia

Pages