Πώς η χρηματοδότηση της επιστήμης από την Ευρώπη με 100 δισ. ευρώ θα διαμορφώσει την έρευνα για 7 έτη

23.03.2021

Καθώς ο Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe), το μεγαλύτερο πολυεθνικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στον κόσμο, εξέδωσε την πρώτη πρόσκληση για αιτήσεις επιχορήγησης, το περιοδικό Nature συνοψίζει μερικές μεγάλες αλλαγές που το διέπουν, από την ανοικτή επιστήμη έως τις «αποστολές» με στόχους/ορόσημα.

Μέσα στα επόμενα επτά έτη, το γιγαντιαίο αυτό πρόγραμμα για έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να "διανείμει" το ποσό ρεκόρ των 95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε έργα βασικής επιστήμης και διασυνοριακές ερευνητικές συνεργασίες, που θα πραγματοποιηθούν από δεκάδες χιλιάδες ερευνητές σε 27 κράτη μέλη και περισσότερες από δώδεκα άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ από ένα ταμείο ανάκαμψης COVID-19.

Όπως και ο προκάτοχός του, το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 από το 2014 έως το 2020, ο Ορίζοντας Ευρώπη περιλαμβάνει επιχορηγήσεις για μεμονωμένους επιστήμονες σε όλους τους τομείς και για μεγάλες πολυεθνικές συνεργασίες που καλύπτουν σημαντικές  κοινωνικές προκλήσεις όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή επανάσταση.

Ωστόσο, ο Ορίζοντας Ευρώπη περιλαμβάνει επίσης νέα στοιχεία, που αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη έμφαση προς την ανοικτή επιστήμη, την ισότητα, τη διεπιστημονική έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές. Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η εισαγωγή «αποστολών» υψηλής προτεραιότητας, που χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό. Περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για πέντε τομείς: κλιματική αλλαγή, καρκίνος, ωκεανοί και υδάτινα συστήματα, έξυπνες πόλεις, καθώς και εδάφη και τρόφιμα.