Η Αμερικανική Ένωση για την Προαγωγή της Επιστήμης ανακοινώνει νέα πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

24.02.2021

Η Αμερικανική Ένωση για την Προαγωγή της Επιστήμης (American Association for the Advancement of Science, AAAS), μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκδίδει τα έξι περιοδικά της οικογένειας Science, ανακοίνωσε ότι, σε δοκιμαστική βάση, θα επιτρέπει στους συγγραφείς που χρηματοδοτούνται από τους συνασπισμένους οργανισμούς cOAlition S να διαθέτουν τα άρθρα τους, που έχουν γίνει αποδεκτά προς δημοσίευση, με άδεια CC BY ή CC BY-ND .

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια ακόμα προσθήκη στους όρους δημοσίευσης με Ανοικτή Πρόσβαση, την οποία η AAAS έχει από καιρό εφαρμόσει: για πέντε από τα συνδρομητικά της περιοδικά ισχύει η πολιτική του πράσινου δρόμου, διευκολύνεται η δημοσίευση μέσω του χρυσού δρόμου, ενώ εκδίδει το αμιγώς Ανοικτής Πρόσβασης περιοδικό Science Advances.

Δείτε περισσότερα για την πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης της AAAS εδώ: https://www.sciencemag.org/authors/open-access-aaas