Σύντομα διαθέσιμη η πλατφόρμα Open Research Europe από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15.12.2020

Tην επιστημονική πλατφόρμα Open Research Europe θα εγκαινιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2021. 

Η πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης δημοσίευσης και πλήρους Ανοικτής Πρόσβασης, μετά από ανοικτή peer-review αξιολόγηση, στα αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται από τους δικαιούχους χρηματοδότησης από τα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe,  χωρίς κόστος, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος των επιχορηγήσεών τους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ:   https://open-research-europe.ec.europa.eu