Προσαρμογή υπηρεσιών και επικοινωνίας με το κοινό

16.11.2020

Σας ενημερώνουμε ότι ο χώρος της βιβλιοθήκης θα παραμείνει κλειστός για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού και να προστατευτούν οι αναγνώστες και το προσωπικό του οργανισμού. Η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση αιτημάτων θα γίνονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Λειτουργία αναγνωστηρίου

Το αναγνωστήριο παραμένει κλειστό για το κοινό. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάγνωσης στον χώρο του αναγνωστηρίου ούτε κατόπιν συνεννόησης.

Παραλαβή διδακτορικών

Το ΕΚΤ παραλαμβάνει διδακτορικές διατριβές σε ηλεκτρονική μορφή. Παραλαβή τυπωμένων διατριβών γίνεται πλέον μόνο με το ταχυδρομείο.

Παραγγελίες

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά. Δεχόμαστε ηλεκτρονικές παραγγελίες και εξυπηρετούνται όλα τα αιτήματα με ψηφιακό τρόπο.

Διαδανεισμός

Σταματά ο διαδανεισμός βιβλίων από βιβλιοθήκες Ελλάδας και εξωτερικού.