Η νέα έκδοση του Journal Citation Reports (JCR) διαθέσιμη στην πλατφόρμα WoS

03.07.2020

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα έκδοση του Journal Citation Reports, του οργανισμού Clarivate, είναι διαθέσιμη online, μέσα από την πλατφόρμα Web of Science. Περιλαμβάνει πλούσια γκάμα δεικτών απήχησης, περιγραφικών δεδομένων και οπτικοποιήσεων των επιστημονικών περιοδικών, που βασίζονται σε στοιχεία του 2019, από το Web of Science Core Collection™.

Ένα από τα πιο δημοφιλή δεδομένα της βάσης, ο δείκτης απήχησης "Impact Factor", σχεδιάστηκε για να βοηθήσει βιβλιοθηκονόμους, επιστήμονες πληροφόρησης και ερευνητές στην επιλογή των περιοδικών κατά την ανάπτυξη συλλογών και στην κατανόηση των τρόπων επικοινωνίας της πληροφορίας μέσω των περιοδικών.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία για περιοδικά που ακολουθούν τα μοντέλα ανοιχτής πρόσβασης, παρέχοντας στην ερευνητική κοινότητα πληροφορίες σχετικά με τη συνεισφορά των ανοιχτά διαθέσιμων άρθρων στον συνολικό όγκο περιεχομένου και παραπομπών των περιοδικών.

2. Στοιχεία αυτοαναφοράς περιοδικών. Για την τρέχουσα έκδοση, η μεθοδολογία και οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται λαμβάνουν υπόψη την επίδραση των αυτοαναφορών των περιοδικών στους δείκτες του JCR. Αυτό βοηθά στην παρακολούθηση και την εξαίρεση από τον κατάλογο των περιοδικών περιπτώσεων υπερβολικής αυτο-παραπομπής. Συγκεκριμένα, το 2020, ο οργανισμός Clarivate εξαίρεσε 33 περιοδικά από το JCR, που αντιπροσωπεύουν το 0,27% του συνόλου των τίτλων που περιλαμβάνει.

Η βάση JCR είναι προσβάσιμη στους χρήστες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.