Ερευνητικά άρθρα και επιστημονική πληροφόρηση για τον COVID-19 από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

05.03.2020

Τα φαινόμενα έξαρσης της επιδημίας του κορωνοϊού COVID-19 έχουν οδηγήσει πολλούς εκδότες να ανοίξουν -έστω παροδικά- επιστημονικά άρθρα και να δημιουργήσουν ειδικές ιστοσελίδες και υπηρεσίες ενημέρωσης για την αξιόπιστη πληροφόρηση των ερευνητών σχετικά με αυτόν τον ιό.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στην προσπαθειά της να ενισχύσει το έργο των ερευνητών των Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και των Νοσοκομειακών Μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, έχει επιλέξει πηγές επιστημονικής πληροφόρησης που εστιάζουν στον κορωνοϊό COVID-19 και που σε αυτή τη φάση διατίθενται με ελεύθερο και ανοικτό τρόπο. Οι πηγές αυτές συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα ενημέρωσης https://library.upatras.gr/news/covidinformation.

Κάθε νέα αξιόλογη πηγή πληροφόρησης και δεδομένων θα προστίθεται, αφού πρώτα κριθεί ότι συγκεντρώνει έναν σημαντικό όγκο αξιόπιστης πληροφορίας.