Εξασφάλιση πρόσβασης στη βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal)

06.12.2017

Εξασφαλίστηκε από 1/12/2017 η πρόσβαση στη βάση δεδομένων ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDTGlobal) για τους χρήστες της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΕΚΤ. Πρόκειται για την πιο περιεκτική συλλογή διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών από όλο τον κόσμο. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές για διατριβές που εκπονήθηκαν από το 1637 έως σήμερα και περιλήψεις για τις διατριβές από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ενός εκατομμυρίου και πάνω διατριβών, κατά κύριο λόγο από το 1997 και έπειτα αλλά και κάποιων παλαιότερων, ενώ πάνω από 2,1 εκ. τίτλοι διατίθενται για αγορά έντυπου αντιγράφου. Παρέχει, ακόμη, πρόσβαση σε προεπισκόπηση 24 σελίδων, όταν είναι διαθέσιμη.