Εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη

Πότε και πού;

29.10.2021
Διαδικτυακά

Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για την θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου.