Μαραθώνιος καινοτομίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Πότε και πού;

30.04.2020
Διαδικτυακά

Το ΕΚΤ στηρίζει τον πρώτο απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, με στόχο να αναπτυχθούν ψηφιακές εφαρμογές και μεθοδολογίες για την οικονομία και την κοινωνία, που απαντούν στις επιπτώσεις της πανδημίας.