Εκδήλωση δικτύωσης στον τομέα της Υγείας για δημιουργία κοινοπραξιών στον Ορίζοντα 2020

Πότε και πού;

03.09.2018 έως 04.09.2018
Όσλο Νορβηγίας

Τη συμμετοχή ελληνικών φορέων από τον κλάδο της Υγείας υποστηρίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κοινωνική Πρόκληση «Health, Demographic change & Wellbeing» στον Ορίζοντα 2020, εταίρος του Health NCP Net και συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, που είναι ο ελληνικός κόμβος του ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου.

Διοργάνωση