Εκδήλωση "Συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στον Ορίζοντα 2020 - Αριστεία στην Επιστήμη: FET & MCSA"

Πότε και πού;

15.03.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 (Horizon 2020), σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει για τα προγράμματα Αριστείας του Oρίζοντα 2020 του (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ), και συγκεκριμένα για τα προγράμματα Future and Emerging Technologies και Marie Sklodowska Curie Actions. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων και η παροχή συμβουλών και καλών πρακτικών από συντονιστές και αξιολογητές των προγραμμάτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Μαρτίου (15:30 – 18:00), στην Αθήνα, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Ηρακλής Αγιοβλασίτης
Μαρία Σαμαρά

 

Διοργάνωση