Εκδήλωση "Συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στον Ορίζοντα 2020 - Αριστεία στην Επιστήμη: FET & MCSA"

15.03.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

15:30-16:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

 

16:00-16:30

Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων στα προγράμματα FET & MSCA

Οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής
Μαρία Σαμαρά, Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 
16:30-17:30 Συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις   
 

Πρόγραμμα Future and Emerging Technologies

Ευάγγελος Χριστοφόρου, Συντονιστής FET-OPEN: HELENIC-REF
Καθηγητής, Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 
  Πέτρος Καβάσαλης, Aξιολογητής προγράμματος FET-OPEN
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  

 

Πρόγραμμα Marie Sklodowska Curie Actions

Νικόλαος Κούτσιας, Υπότροφος IF-2015,
Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

  
  Παναγιώτης Ζουμπουλάκης, Aξιολογητής προγράμματος
Ερευνητής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
  
17:30-17:45

Παρουσίαση του Συλλόγου υποτρόφων Marie Curie Ελλάδος

Ιωάννα Γαλάνη, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

  

17:45-18:00

Ερωτήσεις- Κλείσιμο της εκδήλωσης

 
  Ολόκληρο τo βίντεο της εκδήλωσης