Γνωσιακή Επιστήμη

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Brain fog as a Long-term Sequela of COVID-19
Nouraeinejad, A.
SN Comprehensive Clinical Medicine volume 5, Article number: 9 (2023), https://doi.org/10.1007/s42399-022-01352-5
Published, 24 November 2022
Ολοένα αυξανόμενα δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν μολυνθεί από την COVID-19 διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μακροχρόνιες νευρολογικές επιπλοκές, όπως «ομίχλη του εγκεφάλου» ή γνωστική εξασθένηση. Ωστόσο, λίγα είναι γνωστά για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στους επιζώντες της COVID-19. Αυτό ισχύει επίσης για τον επιπολασμό, τους παράγοντες κινδύνου και τα παθοβιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με αυτές τις συνέπειες. Αν και αναμένονται γνωστικές επιπλοκές σε ασθενείς που χρειάζονται μακροχρόνια παραμονή στο νοσοκομείο ή διασωλήνωση, ηπιότερες περιπτώσεις COVID-19 χωρίς ιστορικό νοσηλείας έχει επίσης αποδειχθεί ότι αντιμετωπίζουν αξιολογήσιμες γνωστικές προκλήσεις.
Acute and long-term psychiatric symptoms associated with COVID-19 (Review)
Paunescu, R. L.; Miclutia, I. V.; Verisezan, O. R.; Crecan-Suciu, B. D.
Biomedical Reports, January 2023, Volume 18 Issue 1, https://doi.org/10.3892/br.2022.1586
Published online on: November 17, 2022
Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης ήταν να παράσχει μια γενική επισκόπηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη μόλυνση από SARS-CoV-2 και της μακροπρόθεσμης έκβασής τους, τονίζοντας ότι, από την παρακολούθηση μέσω επιζώντων ασθενών αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα ψυχιατρικά συμπτώματα της COVID-19 παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το εξιτήριο και σχετίστηκαν επίσης με αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες εν γένει και με χαμηλότερη ποιότητα ζωής.