Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Low-Density University: 15 Scenarios for Higher Education
Joshua Kim, Edward J. Maloney
Published by: Johns Hopkins University Press, DOI: 10.1353/book.77218, Book (2020)
Σε αυτόν τον συνοπτικό οδηγό, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μέσα από δεκαπέντε σενάρια, σαφείς τρόπους με τους οποίους τα κολέγια και τα πανεπιστήμια μπορούν να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση και να προχωρήσουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στη μετα-Covid-19 εποχή.
Gali Perry, Tal Jonathan-Zamir, Roni Factor
Policing: A Journal of Policy and Practice, 2021;, paab070, https://doi.org/10.1093/police/paab070
Published: 15 November 2021
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται αν και πώς άλλαξαν οι στάσεις, τα δημόσια αισθήματα, η υποστήριξη και η προθυμία των πολιτών να συμμορφωθούν με την αστυνομία και το νόμο, καθώς η πανδημία προχωρά
EClinicalMedicine, Volume 32, 2021, 100754, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100754.
February 1, 2021
Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναπτύξουν προσεκτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις προς τις ευάλωτες κοινότητες με πολύγλωσσο και διεπιστημονικό τρόπο
The implications of silent transmission for the control of COVID-19 outbreak
Seyed M. Moghadas, Meagan C. Fitzpatrick, Pratha Sah, et al.
PNAS, https://doi.org/10.1073/pnas.2008373117
First published July 6, 2020
Διαπιστώνεται ότι πολλά από τα περιστατικά με COVID-19 μπορεί να οφείλονται σε σιωπηλή μετάδοση από έναν συνδυασμό νοσούντων που είτε βρίσκονται σε προ-συμπτωματικό στάδιο είτε είναι ασυμπτωματικοί. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν απομονωθούν όλοι οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα δεν αποκλείεται να αναπτυχθεί κάποια μεγάλη εστία.
Hadjicharalambous, Demetris; Athanasiadi-Charchanti , Despoina; Demetriou, Loucia
Social Education Research, Volume 2, Issue 1, 2021, 41
Posted: 25 Oct 2020
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει πώς αντέδρασαν οι εργαζόμενες μητέρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και πώς η καραντίνα που επέβαλε το κράτος επηρέασε την ποιότητα ζωής τους, την υγεία τους και την ανθεκτικότητά τους.
The impact of the COVID-19 pandemic on the future of telehealth in primary care
Solari-Twadell, Phyllis Ann; Flinter, Margaret; Rambur, Betty; Renda, Susan; Witwer, Stephanie; Vanhook, Patricia; Poghosyan, Lusine
Nurs Outlook ; 70(2): 315-322, 2022, https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.004
Available online September 24, 2021
Αυτό το άρθρο πολιτικής συνοψίζει το ιστορικό, τη χρήση και τη σημασία της τηλευγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητείται η εμφάνιση της τηλευγείας ως κύριας στρατηγικής, με βάση την αξία, για τη συνέχιση της παροχής έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 και γίνονται συστάσεις για μελλοντικές εφαρμογές, αμοιβή και προετοιμασία των παρόχων για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πελάτες στο μέλλον χρησιμοποιώντας την τηλευγεία.
The impact of social isolation and changes in work patterns on ongoing thought during the first COVID-19 lockdown in the United Kingdom
Brontë Mckeown, Giulia L. Poerio, Will H. Strawson, Léa M. Martinon, Leigh M. Riby, Elizabeth Jefferies, Cade McCall, Jonathan Smallwood
Proceedings of the National Academy of Sciences Oct 2021, 118 (40) e2102565118; DOI: 10.1073/pnas.2102565118
PNAS October 5, 2021
Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα παγιωμένα μοτίβα σκέψης από τις καθημερινές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε, τόσο κατά τη διάρκεια του lockdown όσο και σε πιο κανονικές περιόδους.
Andreas Schleicher
OECD, 2020
September 8, 2020
Η έκδοση 2020 της έκθεσης «Education at a Glance 2020»  από τον ΟΟΣΑ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών δεικτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μαζί με την έκθεση αυτή, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε επίσης το "The Impact Of Covid-19 On Education Insights From Education at A Glance 2020". 
The impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression in low- and middle-income countries
Patrick G. T. Walker, Charles Whittaker, Oliver J. Watson, et al. 
Science : Vol. 369, Issue 6502, pp. 413-422,  DOI: 10.1126/science.abc0035
24 Jul 2020
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19, η μελέτη συνδυάζει δημογραφικά δεδομένα, πρότυπα επαφών, σοβαρότητα της νόσου και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάλυση δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι χώρες έχουν κινητοποιηθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19
The 'Icarus effect' of preventative health behaviors
Carrignon, S., Bentley, R. A., Silk, M., Fefferman, N. H.
medRxiv, DOI: 10.1101/2020.06.08.20126029
Posted: 2020-06-09
Μια γνωστή πρόκληση είναι ότι όσο πιο επιτυχημένη στο αποτέλεσμά της είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στον περιορισμό της διασποράς ενός ιού,  όπως στην πανδημία COVID-19, τόσο εντονότερο είναι το αίτημα των πολιτών για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, πριν περάσει η επιδημία. Αυτό είναι ένα  «Icarus paradox» φαινόμενο, κατά το οποίο η αποτυχία προκλήθηκε από την ίδια στρατηγική που οδήγησε αρχικά σε επιτυχία. Τα επιτυχημένα προληπτικά μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να προκαλέσουν την ψευδαίσθηση ότι ήταν περιττά.

Pages