Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Peter Sarich, Citadel J Cabasag, et al.
eClinicalMedicine, 2022, 101375, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101375.
Available online 12 April 2022
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλύσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά του καπνίσματος κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων της πανδημίας COVID-19, πριν από τον εμβολιασμό το 2020.
The Wealth of Nations during the Pandemic: The Vaccine Equity
Gedikli, A.; Erdogan, S.; Shahbaz, M..
Konuralp Tip Dergisi ; 14:172-182, 2022, DOI: 10.18521/ktd.1106860
Acceptance: 14.04.2022
Το άρθρο αυτό εστιάζει στο οικονομικό και κοινωνικό κόστος και τα οφέλη των εμβολιασμών κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19 σε προηγμένες, μεσαίες και χαμηλού εισοδήματος χώρες. Αναλόγως, θα συζητηθούν οι μακροοικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του εμβολιασμού και θα διατυπωθούν ορισμένες προτάσεις πολιτικής για να αποκομιστούν περισσότερα οφέλη από τον εμβολιασμό τόσο οικονομικά όσο και για την υγεία.
The Lancet Regional Health – Europe
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 13, 2022,  https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100326.
February 2022,
Εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα άτομα πρέπει να συνυπάρχουν με ανοχή, εμπιστοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/26409
Συνοψίζονται οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων COVID-19, τον τρόπο υπέρβασης  πρακτικών και ηθικών προκλήσεων και τον πιθανό ρόλο τους στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου.
Palmedo, Michael and Ragavan, Srividhya
Working Paper Series, American University - Program on Information Justice and Intellectual Property and Texas A&M University School of Law.
Posted: 05 May 2021
Καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν εάν μπορεί να υποστηριχθεί η απαλλαγή των συμφωνιών TRIPS, η εργασία πραγματεύεται τον παραδοσιακό ρόλο  του United States Trade Representative (USTR) σχετικά με το ζήτημα των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Bardosh, Kevin and Figueiredo, Alex de and Gur-Arie, Rachel and Jamrozik, Euzebiusz et al.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4022798
Last revised: 3 Feb 2022
Σκιαγραφείται ένα σύνολο υποθέσεων για τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές που επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές και επιβλαβείς, στο πλαίσιο των τομέων: (1) ψυχολογία της συμπεριφοράς, (2) πολιτική και δίκαιο, (3) Κοινωνία και οικονομία, (4) ακεραιότητας της επιστήμης και της δημόσιας υγείας.
Turner, David and Guillemette, Yvan and Egert, Balazs and Botev, Jamila
CESifo Working Paper No. 9151, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3872390
Posted: 24 Jun 2021
Για μια τυπική χώρα του ΟΟΣΑ, η χαλάρωση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να αυξήσει το ΑΕγχΠ κατά περίπου 4-5%. Ο εμβολιασμός θα συμβάλει στη μείωση των περιοριστικών μέτρων σε μελλοντικά επιδημικά κύματα, παρέχοντας τεράστια οφέλη, λιγότερες λοιμώξεις και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα.

The tobacco industry in the time of COVID-19: time to shut it down?
Marita Hefler, Coral E Gartner
Tobacco Control 2020;29:245-246.
Online issue publication : April 21, 2020
Αν και περιορισμένα, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι οι ασθενείς- καπνιστές που νοσηλεύονται για COVID-19, διατρέχουν σοβαρότερο κίνδυνο από τους μη καπνιστές ασθενείς. Παρόλα αυτά, η καπνοβιομηχανία φαίνεται ασταμάτητη.

The Telework Virus: How the COVID-19 Pandemic Has Affected Telework and Exposed Its Implications for Privacy and Equality
Tammy Katsabian
Harvard Law School - Labor and Worklife Program
Posted: 1 Sep 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας δημιουργώντας έναν υβριδικό χώρο εργασίας, το σπίτι-γραφείο (home-office). To σπίτι-γραφείο, αναπαράγει ανισότητες από τον ιδιωτικό βίο του υπαλλήλου, στο περιβάλλον εργασίας πχ το ρόλο του φύλου στο οικογενειακό περιβάλλον, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες κτλ αλλά και το ανάποδο.
Rebecca C H Brown, Dominic Kelly, Dominic Wilkinson, Julian Savulescu
The Lancet Infectious Diseases, 2020, ISSN 1473-3099, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30766-0.
Αρχικά εξετάζεται η επιστημονική σκοπιμότητα των διαβατηρίων ανοσίας, απαντώνται τα ηθικά επιχειρήματα που είναι κατά και τέλος παρατίθενται τα θετικά ηθικά επιχειρήματα.

Pages