Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26134.
Οι καθοριστικοί παράγοντες της αποδοχής του εμβολιασμού είναι πολύπλοκοι, μεταβλητοί και συγκεκριμένοι για το εκάστοτε περιβάλλον
The COVID lab-leak hypothesis: what scientists do and don’t know
Amy Maxmen & Smriti Mallapaty
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01529-3
08 June 2021
Εξετάζονται τα επιχειρήματα και η επιστήμη πίσω από αυτά, για το ότι ο ιός SARS-CoV-2 ξέφυγε από ένα εργαστήριο στην Κίνα.
The COVID-19 Pandemic Impact on Breast Cancer Diagnosis: A Retrospective Study
Negrao, Erika Marina Solla; Cabello, Cesar; Conz, Livia; Mauad, Edmundo Carvalho; Zeferino, Luiz Carlos; Vale, Diama Bhadra
Rev Bras Ginecol Obstet ; 2022 Jun 06, https://doi.org/10.1055/s-0042-1749207
Article published online: 2022-06-06
Η μελέτη αυτή είχε στόχο να αξιολογήσει το προφίλ των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού που διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η μελέτη κατέληξε ότι στην περίοδο αυτή οι διαγνώσεις καρκίνου του μαστού μειώθηκαν. Τα περιστατικά που εντοπίστηκαν αφορούσαν συμπωματικές γυναίκες με χειρότερη πρόγνωση, με ψηλαφητούς όγκους και πιο επιθετικούς υποτύπους. Οι ανώδυνοι όγκοι ήταν αυτοί που ήταν πιο επιρρεπείς στη διακοπή του προσυμπτωματικού ελέγχου.
Light DW, Lexchin J.
Journal of the Royal Society of Medicine. November 2021. doi:10.1177/01410768211053006
First Published November 3, 2021
Το κόστος δεν είναι ο μόνος λόγος που τα εμβόλια δεν φθάνουν σε ευάλωτους πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Άλλοι παράγοντες όπως οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, οι κακές συγκοινωνιακές συνδέσεις και η αδυναμία διατήρησης μιας ψυκτικής αλυσίδας είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες
The Cost of the COVID-19 Crisis: Lockdowns, Macroeconomic Expectations, and Consumer Spending
Coibion, Olivier;  Gorodnichenko, Yuriy;  Weber, Michael,
Chicago Booth Research Paper No. 20-08; Fama-Miller Working Paper; University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-60, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3593848
May 5, 2020
Xρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη έρευνα σε φάσεις, με περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες, μελετάται πώς ο χρόνος των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19 επηρεάζει τις δαπάνες των νοικοκυριών και τις μακροοικονομικές προσδοκίες σε τοπικό επίπεδο. Περίπου το 50% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναφέρουν απώλειες εισοδήματος και πλούτου λόγω του νέου κορονοϊού,  5.293 $ και 33.482 $ αντίστοιχα.
The coronavirus pandemic: can we handle such epidemics better?
Peter C Gøtzsche
Journal of the Royal Society of Medicine, Vol 113, Issue 5, 2020, DOI: 10.1177/0141076820924587
First Published May 14, 2020
Στο άρθρο γίνεται μια ανασκόπηση της πορείας της πανδημίας COVID-19, των τρόπων περιορισμού της διάδοσης που επέλεξαν διάφορες χώρες, τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών και τον ρόλο της επιστήμης. Τίθεται ο προβληματισμός εάν οι χειρισμοί ήταν οι βέλτιστοι και κατά πόσο η εμπειρία με την πρόσφατη κρίση, θα χρησιμεύσει για την αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών.
Curtis E. Harris
The American Journal of Medicine, 2022, https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.02.030.
Available online 17 March 2022
Το κόστος της COVID-19 σε όλο τον κόσμο ήταν τόσο οικονομικό όσο και κοινωνικό και πνευματικό. Ορισμένα από τα μέτρα που ελήφθησαν γίνονται τώρα "ύποπτα" καθώς αναλύονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών για τον περιορισμό της πανδημίας.
Donati, A. 
European Journal of Health Law, 29(1), 33-52. doi: https://doi.org/10.1163/15718093-bja10065
Online Publication Date: 04 Mar 2022
Η μελέτη εστιάζει στην αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της απόφασης της Επιτροπής να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στα εμβόλια Covid-19 με σκοπό να καλλιεργήσει τη νομική συζήτηση για τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις των μέτρων δημόσιας υγείας που λαμβάνονται σε μια ατμόσφαιρα κινδύνου και αβεβαιότητας.
Kochenov, Dimitry and Veraldi, Jacquelyn D,
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3826649
Posted: 19 Apr 2021
Αμφισβητείται το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό (DGC) που προτείνει η  ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Το πιστοποιητικό δεν αφορά  μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, που έχουν εμβολιαστεί με τα μη εγκεκριμένα από το EMA  Sputnik V ή Sinopharm, βάζοντας τις βάσεις για τον κατακερματισμό μέσω της γεωπολιτικής και του διμερισμού.

The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?
Matteo Lucchese & Mario Pianta
Intereconomics volume 55, pages98–104( 2020)
Published: 01 April 2020
Το άρθρο εξετάζει τις οικονομικές συνέπειες όσον αφορά την οικονομική αστάθεια, την οικονομική ύφεση, τη μείωση των εοσοδημάτων και τις πολιτικές προκλήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από την πανδημία COVID-19.  Ποια είναι μερικά από τα μαθήματα που μπορούν να εξαχθούν; Αυτό το άρθρο υποστηρίζει ότι η υγεία είναι ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, και η καθολική δημόσια υγεία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πολιτικής ισότητας.

Pages