Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Lior Rennert, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, ISSN 2352-4642, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00060-2.
Η μελέτη περιγράφει λεπτομερώς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των στρατηγικών test για τον μετριασμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 σε μια πανεπιστημιούπολη, στοχεύοντας στην αξιολόγηση της σχετικής τους αποτελεσματικότητας.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021.
Washington, DC: The National Academies Press
ISBN 978-0-309-16213-5 , DOI 10.17226/26068
Οδηγίες προς πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς υπεύθυνους αναφορικά με την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα εμβόλια COVID-19.
Spoonful of honey or a gallon of vinegar? A conditional COVID-19 vaccination policy for front-line healthcare workers
Bradfield OM, Giubilini A
Journal of Medical Ethics Published Online First: 11 May 2021. doi: 10.1136/medethics-2020-107175
Η «υπό όρους» πολιτική αναφορικά με τον εμβολιασμό των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, που προβλέπει έναν συμβιβασμό μεταξύ εντελώς εθελοντικών ή εντελώς υποχρεωτικών πολιτικών  είναι ο πλέον συνεπής με τις καθιερωμένες επαγγελματικές, νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στους ασθενείς τους και στην κοινωνία γενικότερα.
Antonis A. Kousoulis, Imogen Grant
Journal of Infection and Public Health, Volume 15, Issue 3, 2022, Pages 307-311, https://doi.org/10.1016/j.jiph.2022.01.010.
March 2022
Περιγράφεται λεπτομερώς η ανάπτυξη ενός ευρύτερου διεπιστημονικού ερευνητικού πλαισίου δημόσιας υγείας για τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης και σε βάθος μελέτης των προηγούμενων επιδημιών και πανδημιών, που θα εστιάζει, όχι μόνο στην επιδημιολογία, αλλά και στους ευρύτερους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.
Socio-economic determinants of global COVID-19 mortalities: policy lessons for current and future pandemics
Nicholas Ngepah
Health Policy and Planning, czaa161, https://doi.org/10.1093/heapol/czaa161
Published: 13 January 2021
Εξετάζονται οι διαφορετικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που είναι καθοριστικοί στη θνησιμότητα που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19 παγκοσμίως
Heidi Ledford, 
Nature 594, 164-167 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01505-x
4 June 2021
Σε μια κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, διερευνώνται βασικά ερωτήματα σχετικά με τα εμβόλια που οι χώρες αγωνίζονται να χορηγήσουν, ενώ ταυτόχρονα ιογενείς παραλλαγές εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο.
Shilo, S., Rossman, H. & Segal, E.
Nat Rev Immunol (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-021-00531-0
Published: 12 March 2021
Συνοψίζονται τα πρώτα σημάδια για την πραγματική αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της εκστρατείας εμβολιασμού για την COVID-19 στο Ισραήλ, τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων κατά κεφαλήν παγκοσμίως.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Summary of international recommendations in 23 languages for patients with cancer during the COVID-19 pandemic
Davide Mauri, Konstantinos Kamposioras, Maria Tolia, Filippo Alongi, Dimitrios Tzachanis, International Oncology Panel and European Cancer Patient Coalition collaborators
Lancet Oncol.  doi: 10.1016/S1470-2045(20)30278-3
May 13, 2020
Suicidality and COVID‑19: Suicidal ideation, suicidal behaviors and completed suicides amidst the COVID‑19 pandemic (Review)
Vasiliki Efstathiou Maria-Ioanna Stefanou Nikolaos Siafakas Michael Makris Georgios Tsivgoulis Vassilios Zoumpourlis Demetrios A. Spandidos Nikolaos Smyrnis Emmanouil Rizos
Experimental and Therapeutic Medicine, January-2022, Volume 23 Issue 1, https://doi.org/10.3892/etm.2021.11030
Published online on: December 2, 2021    
Charis Girvalaki, Enkeleint A. Mechili, Cornel R. Loghin,  Filippos T. Filippidis 
Tob. Prev. Cessation 2020;6(June):37 DOI: https://doi.org/10.18332/tpc/123244

Pages