Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why aren’t kids getting vaccinated?
Bianca Nogrady
MIT Technology review, February 8, 2021
Τα παιδιά διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από  covid-19 ενώ υπάρχουν ηθικά ζητήματα σχετικά με τις δοκιμές εμβολίων σε παιδιά - αλλά η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Science, Sep. 21, 2020 , doi:10.1126/science.abe8953
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι χώρες που αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού έχουν ενταχθεί στο σχέδιό της να αγοράσουν και να διανείμουν με δίκαο τρόπο τα εμβόλια COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Αποκάλυψε επίσης τον μηχανισμό μέσω του οποίου σκοπεύει να χορηγήσει το εμβόλιο όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο, με στόχο να τερματιστεί η οξεία φάση της πανδημίας μέχρι το τέλος του 2021.
Melillo, Margherita and Melillo, Margherita
Epidemics and International Law, Shinya Murase and Suzanne Zhou eds., Hague Academy of International Law, Brill, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3978145
Posted: 14 Dec 2021
Αυτό το άρθρο συζητά τον ρόλο των επιστημονικών στοιχείων στις δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Δείχνει ότι υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές απόψεις: μια παραδοσιακή, που τα επιστημονικά στοιχεία είναι το μοναδικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων του ΠΟΥ και μια πιο σύγχρονη, όπου διαφαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο στη λήψη αποφάσεών του.
What the science says about lifting mask mandates
Lynne Peeples
Nature 593, 495-498 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01394-0
Με τα ποσοστά κρουσμάτων COVID να μειώνονται και τους εμβολιασμούς να αυξάνονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες καταργούν την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως όμως πρόωρα.
Adler, Matthew D.
Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 2020-40, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636550
June 25, 2020
Η αξία της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life-VSL) είναι ένας παράγοντας για τη αποτίμηση του κινδύνου σε χρηματοοικονομικό κόστος. Είναι ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η προθυμία ενός ατόμου να πληρώσει για μια μικρή διαφοροποίηση .  Ο VSL έχει κεντρικό ρόλο στην  οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με την COVID-19 και πολλές έρευνες χρησιμοποιούν το VSL για να αποδώσουν μια χρηματική αξία στον κίνδυνο θανάτου και στα οφέλη από την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης οφέλους - χαμένου εισοδήματος/άλλου πολιτικού κόστους. Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης των πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, για να αναδείξει τις ανεπάρκειες του παράγοντα VSL. 
Radin, B. A.
The American Review of Public Administration. DOI: https://doi.org/10.1177/0275074020942426
Η κατάσταση με την πανδημία COVID-19, είναι ένα κλασικό ζήτημα επαίσχυντου προβλήματος ("wicked problem"). Δεν είναι σαφές ποια είναι τα όρια και τα πλαίσιά του και τι πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αντιμετώπισή του. Αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στην πρόκληση που παρουσιάζεται, στην επισήμανση της πολυπρολότητας των θεμάτων και στην εύρεση τρόπων σύνδεσης και διαφοροποίησης του προβλήματος από προηγούμενες κρίσεις. 
Widjaja, G., & Sijabat, H. H.
International Journal of Health Sciences, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.1578
Published, 2022-01-08
Εξετάζεται το τι πιστεύουν οι εμπειρογνώμονες σχετικά με τη λειτουργία του εμβολίου COVID-19 στον ανθρώπινο οργανισμό. Η μελέτη αξιοποιεί τα δεδομένα της αναζήτησης Google για πολλές γνωστές δημοσιεύσεις για τον εμβολιασμό για την πρόληψη της οCOVID-19.
Posted May 17, 2022.
Η παρούσα μελέτη αναλύει τις αντιδράσεις της δημόσιας πολιτικής στην πανδημική κρίση στις ιταλικές περιφέρειες που ήταν οι πρώτες περιοχές που παρουσίασαν ταχεία αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των θανάτων από COVID-19

We Need Strong Public Health Care to Contain the Global Corona Pandemic
Wim De Ceukelaire, Chiara Bodini
International Journal of Health Services, https://doi.org/10.1177/0020731420916725
First Published: March 18, 2020
Η νέα νόσος COVID-19 ξέσπασε στην Κίνα και σε λιγότερο από 2 μήνες εξαπλώθηκε σε περισσότερες από εκατό χώρες. Τώρα είναι η στιγμή για απολογισμό και αξιολόγηση της αντίδρασης των διαφόρων χωρών. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε από την παγκόσμια πανδημία μέχρι στιγμής, είναι ότι τα ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας έχουν την αντοχή να αντιμετωπίζουν μαζικές απειλές για την υγεία με τη συλλογικότητα που απαιτείται. Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας και η εξατομίκευση στην αντιμετώπιση των κινδύνων, ενδέχεται να υπονομεύσουν περαιτέρω την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε αυτή και τις μελλοντικές παγκόσμιες πανδημίες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages