Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία

Το ΕΚΤ ενθαρρύνει την άμεση αντίδραση και αναφορά τυχόν επιλήψιμων συμπεριφορών που σχετίζονται με τη βία και την παρενόχληση στην εργασία

Η παρούσα Πολιτική Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία του  Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) αποσκοπεί στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), θέτοντας σε υψηλή προτεραιότητα την ανάπτυξη κουλτούρας έκφρασης στην εργασία, ενθαρρύνει την άμεση αντίδραση και αναφορά τυχόν επιλήψιμων συμπεριφορών που σχετίζονται με τη βία και την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι η πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων βάσει προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών, η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Με σκοπό τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα κυριαρχεί ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δηλώνεται κατά τρόπο ρητό και κατηγορηματικό η απαγόρευση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτή, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της σεξουαλικής παρενόχλησης.