Μεγάλη διάκριση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Νέων Ερευνητών

Στον Νίκο Ταγματάρχη, έναν 35-χρονο χημικό με διεθνή αναγνώριση για την επιστημονική του δραστηριότητα, απονέμεται ένα από τα 25 Ευρωπαϊκά Βραβεία Νέων Ερευνητών (EURYI) του 2004, για εκτέλεση έρευνας αιχμής στο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η βραβευμένη πρόταση του Έλληνα ερευνητή αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών με προηγμένη λειτουργικότητα μέσω χημικής τροποποίησης νανοσωλήνων άνθρακα και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου στην περιοχή των νανοδομημένων υβριδικών υλικών.

Tα βραβεία EURYI αποτελούν μια πρωτοβουλία της Ένωσης ΕUROHORCS (Ένωση των ερευνητικών συμβουλίων και ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης), σε συνεργασία με το ΕSF (Εuropean Science Foundation). Για το 2004, πρώτη χρονιά αυτού του φιλόδοξου θεσμού, τα βραβεία EURYI απονέμονται σε 25 νέους διακεκριμένους ερευνητές και συνοδεύονται από χρηματοδότηση ύψους μέχρι 1.250.000 ευρώ για τον καθένα για περίοδο 5 ετών. Στόχος των βραβείων είναι η προσέλκυση νέων ερευνητών υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη για την δημιουργία της επόμενης γενιάς των επιστημόνων που θα προάγουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν καινοτόμες ερευνητικές δράσεις, συγκροτώντας και εντάσσοντας τη δική τους ερευνητική ομάδα στον ευρωπαϊκό φορέα, σε συνεργασία με τον οποίον θα υλοποιηθεί το ερευνητικό τους έργο. Βασικά κριτήρια επιλογής των βραβείων είναι: α) η ερευνητική δράση του υποψηφίου και το δυναμικό του ως επιστήμονα διεθνούς κύρους στον τομέα του, β) η πρωτοτυπία και αρτιότητα της ερευνητικής πρότασης και η δυνατότητά της να συμβάλει στην προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας, γ) η διεθνής αναγνώριση και επιστημονική αριστεία του ερευνητικού φορέα, και οι δυνατότητες που προσφέρει για επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

Η επιλογή των 25 ερευνητών πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποβλήθηκαν 777 υποψηφιότητες που καλύπτουν όλα τα επιστημονικά πεδία. Η πρώτη αξιολόγηση έγινε σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια οι 133 καλύτερες προτάσεις αξιολογήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από διεθνείς επιτροπές εμπειρογνωμόνων που όρισε το ESF και επιλέχθηκαν οι 25 νικητές. Τα ονόματα των νικητών των βραβείων ΕURYI 2004 ανακοινώθηκαν από το ESF στις Βρυξέλες στις 29 Ιουλίου 2004. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Αυγούστου 2004 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Νίκου Ταγματάρχη

O Nίκος Ταγματάρχης (γεν. 1969) σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου και κατέθεσε τη διδακτορική του διατριβή (1997) στον τομέα της Συνθετικής Οργανικής Χημείας. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sussex της Αγγλίας με υποτροφία Marie Curie της ΕΕ. Την περίοδο 1998 - 2002 ήταν ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Nagoya της Ιαπωνίας και στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Από το 2002 εργάζεται ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης στην Ιταλία. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Σύντομη περιγραφή της βραβευμένης ερευνητικής πρότασης

Η ελληνική ερευνητική πρόταση αφορά τη χημική τροποποίηση νανοσωλήνων άνθρακα, δηλαδή των κενών και απίστευτα λεπτών κυλίνδρων γραφίτη (η διάμετρός τους είναι της τάξης του δισεκατομμυριοστού του μέτρου) που έχουν ενθουσιάσει τους επιστήμονες με τις μοναδικές ιδιότητές τους. Στόχος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η σύνθεση νέων μονοδιάστατων υλικών που θα αναπτύσσονται με αυτοοργάνωση στο εσωτερικό των νανοσωλήνων και θα επιτρέψουν μελλοντικά νέες εφαρμογές στην περιοχή της νανοτεχνολογίας, από τη νανοηλεκτρονική μέχρι τη νανοβιοτεχνολογία.

Τα αποτελέσματα του έργου, το οποίο βρίσκεται στην αιχμή του πεδίου των νανοσωλήνων άνθρακα, αναμένεται να οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υποβολή του έργου έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσικής και Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η υλοποίησή του θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου.

Ειδικότερα, το νέο αυτό ερευνητικό έργο θα αναπτυχθεί και θα ενσωματωθεί στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου ως Κέντρου Αριστείας σε νανοδομημένα υβριδικά υλικά με προηγμένες λειτουργικότητες. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΕΙΕ: Αριστεία σε νανοδομημένα υλικά Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) αποτελεί ένα από τα έξι ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΙΕ, δραστηριοποιούμενο σε επιλεγμένες ερευνητικές περιοχές της πειραματικής φυσικοχημείας και των υλικών καθώς και της θεωρητικής και υπολογιστικής χημείας και φυσικής.

Η ποιότητα και το εύρος του επιτελούμενου ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Ινστιτούτου βρίσκονται σε υψηλή στάθμη, όπως αυτό τεκμηριώνεται από μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων, από την ανάδειξή του σε Κέντρο Αριστείας σε νανοδομημένα υβριδικά υλικά, αλλά και τη συμμετοχή του σε πολλά ανταγωνιστικά έργα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που χρηματοδοτoύνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και βιομηχανικούς φορείς.

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η συνεχής βελτίωση της θέσης του ως ερευνητικού φορέα επιστημονικής αριστείας. Στο στόχο αυτό εντάσσεται και η επιτυχής υλοποίηση του νέου αυτού ερευνητικού έργου σε υβριδικά νανοδομημένα υλικά βασισμένα σε νανοσωλήνες άνθρακα.

ΕSF (European Science Foundation, Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Επιστημών)

Το ESF είναι ένας διεθνής επιστημονικός οργανισμός, μη κυβερνητικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Μέλη του είναι 76 ερευνητικοί οργανισμοί και ακαδημίες 29 χωρών της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το οποίο εκπροσωπεί την χώρα μας στον οργανισμό αυτό από το 1975 και ενεργεί ως εθνικός κόμβος για την συνεργασία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας (ΑΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, κ.λπ.) με την ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα.

Βασικός σκοπός του ESF είναι η προώθηση υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το ESF διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαίων επιστημόνων και τη συνεργασία τους σε προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος, εντοπίζει νέα πεδία συνεργασίας και έρευνας μέσα από την λειτουργία των επιστημονικών επιτροπών του, προσφέρει ευκαιρίες στα μέλη του για ευρωπαϊκές συνεργασίες με τρίτες χώρες με καθαρά επιστημονικά κριτήρια, διερευνά θέματα επιστημονικής και ερευνητικής πολιτικής σε περιοχές στρατηγικής σημασίας και συμβουλεύει ανάλογα.

ΕUROHORCS (European Union Research Organisations Heads of Research Councils, Ένωση των ερευνητικών συμβουλίων και ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης)

H Ενωση ΕUROHORCS λειτουργεί από το 1992 ως άτυπη ένωση των εθνικών ερευνητικών συμβουλίων και δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης (π.χ. CNRS, Royal Society, DFG, ΕΙΕ). Η EUROHORCS αποτελεί ένα ανεξάρτητο forum για την ενίσχυση της επιρροής των εθνικών ερευνητικών οργανισμών της Ευρώπης στην ευρωπαϊκή ερευνητική πολιτική και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Επικοινωνία: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48 11635 Αθήνα Τηλ.: 210 7273512, 513 Fax: 210 7246618 E-mail: international@eie.gr http://www.eie.gr