Νέα διαδικτυακή πύλη της CORDIS για την καινοτομία

27.07.2004

Η έναρξη της νέας διαδικτυακής πύλης της CORDIS (Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για την καινοτομία, που πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών της ΕΕ να συγκεντρώσει σε μια ηλεκτρονική διεύθυνση όλες τις πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία, προκειμένου να είναι εύκολα διαθέσιμες στον επιχειρηματικό κόσμο της Ευρώπης.

Η νέα υπηρεσία (http://www.cordis.lu/innovation) έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, όπως αυτές διαπιστώθηκαν στη τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, όπου εμφανίζεται μόλις το ένα τρίτο των στελεχών να έχει γνώση για την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα καινοτομίας. Τα χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης για τις υπηρεσίες της ΕΕ σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ιδιαίτερα εμφανές σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα.

H διαδικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση με τα τελευταία νέα και εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή καινοτομία στην ΕΕ και διαθέτει ειδικές ενότητες που είναι αφιερωμένες στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, στην πολιτική και στις υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΕ προς τις επιχειρήσεις σε θέματα καινοτομίας. Η πύλη παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές όπως: ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα, εθνικές αρχές, ερευνητικούς οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η ενότητα 'Πολιτική Καινοτομίας' περιλαμβάνει τις πλέον χρήσιμες πληροφορίες που παράγονται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως επίσημα έγγραφα, ερευνητικές μελέτες, αναφορές συγκριτικής αξιολόγησης και δείκτες αγορών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης αναζήτησης μέσω των on-line υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εξειδικευμένης πληροφόρησης για μια σειρά πρακτικών θεμάτων, όπως η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Προγραμμάτων Πλαίσιο.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το πλούσιο αρχείο για θέματα καινοτομίας που υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη. Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επίσημα έγγραφα, έρευνες και αναφορές της ΕΕ για θέματα καινοτομίας, καθώς και τα περιοδικά 'Technology Opportunities Today', 'Innovation & Technology Transfer' και 'Euroabstracts' που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανεύρεσή τους μπορεί να γίνει μέσω απλής ή και εξειδικευμένης αναζήτησης.

Μάθετε Περισσότερα