Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης για έρευνα και τεχνολογία

30.06.2004

Την ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και την απογραφή και αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που ζει και διακρίνεται στο εξωτερικό ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης διευθυντών των ερευνητικών κέντρων του υπουργείου, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2004, στο Ινστιτούτο Παστέρ. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις: 

  • Εξορθολογισμός και βελτίωση των επιστημονικών και διοικητικών λειτουργιών των ερευνητικών κέντρων 
  • Απελευθέρωση και αξιοκρατία στο σύστημα διοίκησης (ΓΓΕΤ) και στις εξελίξεις και διορισμούς προσωπικού και διευθύνσεων στα ερευνητικά κέντρα
  • Θέσπιση ομοιόμορφου, διαφανούς, αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας των κέντρων και του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ενίσχυση της 'αριστείας' της ερευνητικής προσπάθειάς τους, ώστε να μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 6ου και 7ου Προγράμματος Πλαισίου για έρευνα και τεχνολογία της ΕΕ 
  • Σύνδεση των ερευνητικών κέντρων με το συνολικό ερευνητικό πλέγμα της χώρας (ΑΕΙ, παραγωγικά υπουργεία, ιδιωτικός τομέας)
  • Αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους, ώστε το κράτος να μην υποχρεώνεται να στηρίζει μη βιώσιμες ερευνητικές προσπάθειες. 

Μάθετε Περισσότερα