Ερευνητικές υποτροφίες για την Ιαπωνία από το Ίδρυμα Canon

29.06.2004

Το Ίδρυμα Canon στην Ευρώπη, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτιστικών και επιστημονικών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ιαπωνίας, προσφέρει έως 15 υποτροφίες για έρευνα σε νέους Ευρωπαίους και Ιάπωνες ερευνητές ηλικίας μέχρι 40 ετών με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, για όλους τους κλάδους της επιστήμης. 

Οι Ευρωπαίοι υπότροφοι που θα επιλεχθούν θα περάσουν την ερευνητική τους περίοδο στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες υπότροφοι στην Ευρώπη. Οι υποτροφίες χορηγούνται για χρονικές περιόδους τριών μηνών έως ενός έτους. Η οικονομική υποστήριξη των υποτρόφων κυμαίνεται από 22.500 ευρώ έως 27.500 ευρώ ετησίως και κατ'αναλογία για διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σημειώνεται ότι από το 1990 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Canon στην Ευρώπη έχει χορηγήσει 187 υποτροφίες, σε 114 Ευρωπαίους και 73 Ιάπωνες ερευνητές. 

Επίσης, το Ίδρυμα Canon βραβεύει διακεκριμένους Ευρωπαίους και Ιάπωνες επιστήμονες, καθώς και ηγετικά στελέχη εμπορικών, βιομηχανικών, κρατικών και επαγγελματικών οργανισμών.

Οι βραβευμένοι περνούν συνήθως από τέσσερις εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες στην Ευρώπη, εφόσον κατάγονται από την Ιαπωνία, ή στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, σε περίπτωση που είναι Ευρωπαίοι, όπου καλούνται να δώσουν μια σειρά από διαλέξεις ή να συμμετάσχουν σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα του ιδρύματος που τους φιλοξενεί. Τα βραβεία ανέρχονται σε 3.780 ευρώ το μήνα και κατ' αναλογία ποσά για διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου 2004.

Μάθετε Περισσότερα