Αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που αποφοιτούν από πολυτεχνικές σχολές

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, ο συνολικός αριθμός των αποφοίτων από πανεπιστημιακά τμήματα πληροφορικής, μαθηματικών και θετικών επιστημών αυξήθηκε στην ΕΕ τη χρονική περίοδο 1998-2001 κατά 17,1%, με τo γυναικείο φύλο να ενισχύει τη παρουσία του (38,8% της αύξησης). Επίσης, όσον αφορά τις πολυτεχνικές σχολές, κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εισήλθαν σε πολυτεχνικές σχολές αυξήθηκε κατά 5,8%, με τις γυναίκες να υπερτερούν αριθμητικά από τους άνδρες (56,5% της αύξησης). 

Όσον αφορά τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την έρευνα της Eurostat με τίτλο 'Γυναίκες, Επιστήμη και Τεχνολογία: Μετρώντας την πρόοδο για την ισότητα των δύο φύλων', η αναλογία ανδρών και γυναικών παρουσιάζει διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία και τη Λετονία το 42% και 41% αντίστοιχα των αποφοίτων από σχολές θετικών και τεχνολογικών επιστημών είναι γυναίκες, ενώ ακόμη και σε χώρες όπως Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία και Ουγγαρία, οι γυναίκες απαριθμούν λιγότερο από το ένα τέταρτο των αποφοίτων.

Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία δεν δείχνουν αντίστοιχη πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης, καθώς οι γυναίκες ερευνητές αποτελούν ακόμη μειοψηφία στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και της ανώτατης εκπαίδευσης. Μια τάση που επιτείνεται ακόμη περισσότερο στην απασχόληση σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς, καθώς οι άνδρες καταλαμβάνουν το 69% των θέσεων εργασίας με το ποσοστό να αυξάνεται συνεχώς, αφού οι γυναίκες ερευνητές δείχνουν να στρέφονται κατά κύριο λόγο στους τομείς των ιατρικών και κοινωνικών επιστημών προκειμένου να βρουν δουλειά. 

Συνολικά, τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μεγαλύτερη αναλογία γυναικών ερευνητών από άλλα κράτη που διαθέτουν περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, όπως π.χ. η Γερμανία, όπου μόνο δύο στους δέκα ερευνητές που εργάζονται στον κυβερνητικό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση είναι γυναίκες.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα έρευνας κ. Philippe Busquin 'Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για αύξηση του ποσοστού των γυναικών που απασχολούνται στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας έχουν φέρει κάποια αρχικά αποτελέσματα. Αλλά οι κυβερνήσεις, τα πανεπιστήμια και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία θα οδηγήσουν στην πραγματική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ερευνητών, κυρίως στους τομείς των φυσικών επιστημών και της μηχανολογίας'.

Μάθετε Περισσότερα

  • 'Γυναίκες
  • Επιστήμη και Τεχνολογία: Μετρώντας την πρόοδο για την ισότητα των δύο φύλων'
  • Eurostat