Ελληνικό Δίκτυο για τη Θαλάσσια Ακουστική Τεχνολογία και Ανάπτυξη

'Η διάδοση του ήχου στη θάλασσα - Μοντελοποίηση ακουστικής διάδοσης' είναι το θέμα του δεύτερου κύκλου σεμιναρίων που διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο για τη Θαλάσσια Ακουστική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 'ΘΑΛΑΤΤΑ', στις 15-23 Μαρτίου 2004, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το δίκτυο 'ΘΑΛΑΤΤΑ' αποτελεί μια πρωτοβουλία για τη διασύνδεση των ελληνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ακουστικής ωκεανογραφίας, βιοακουστικής και θαλάσσιας επιστήμης.

Συντονιστής είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών) του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας), το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών 'ΠΕΛΑΓΟΣ' και η εταιρεία 'MAΡΑΚ Ηλεκτρονική'.

Βασική δράση του δικτύου είναι ο συντονισμός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης νέων επιστημόνων στη χρήση του ήχου σε εφαρμογές θαλάσσιας τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια, προωθείται η πρακτική άσκηση φοιτητών και η κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων, κ.λπ.

Επιπλέον, το δίκτυο ενημερώνει τους ελληνικούς φορείς σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα υποβρύχιας ακουστικής έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνολογίας και προβάλλει τις δυνατότητες αξιοποίησης ακουστικών μεθόδων για την παρακολούθηση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σημειώνεται πως το δίκτυο χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Δράσης 'Ανθρώπινα Δίκτυα Ε&Τ Επιμόρφωσης' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'. Οι ενέργειες του δικτύου θα αξιολογηθούν από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στο σεμινάριο του δικτύου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Ελληνικό Δίκτυο για τη Θαλάσσια Ακουστική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 'ΘΑΛΑΤΤΑ' 
Τηλ.: 2810 391784 - 393880
Fax: 2810 391801
Ε-mail: thalatta@iacm.forth.gr 
http://www.iacm.forth.gr/thalatta