Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα eContent

Ημερίδα για την τέταρτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος eContent, που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Φεβρουαρίου 2004, διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στις 23 Μαρτίου 2004, στην  Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Η νέα πρόσκληση, με προϋπολογισμό 26,5 εκατ. ευρώ, αφορά δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και χρήσης ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα, καθώς και την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 14η Μαΐου 2004.

Το πρόγραμμα eContent αποτελεί τμήμα του σχεδίου δράσης eEurope για την υποστήριξη της παραγωγής, χρήσης και διανομής ευρωπαϊκού ψηφιακού περιεχομένου, με τελικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ψηφιακού περιεχομένου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς φορείς, από τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ψηφιακού περιεχομένου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον εταίρων που προέρχονται από δύο διαφορετικά κράτη μέλη ή προς ένταξη χώρες ή συνδεδεμένα κράτη.

Πληροφορίες: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα eContent
κα Μαρία Κουτροκόη
Τηλ.: 210 7273917
Fax: 210 7246824
Email: mkoutr@ekt.gr
URL: http://www.ekt.gr/ncp/econtent/