Έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης & Εποπτείας Φάσματος