Νέος κόμβος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Μια νέα ενότητα για την έρευνα και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment) εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο δικτυακό κόμβο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αφορά τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση οι οποίες, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές, βελτιώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και ενισχύουν τις δημόσιες πολιτικές.

Ο κόμβος 'eGovernment R&D website' περιλαμβάνει πληροφορίες για τη λειτουργία και τα προγράμματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, νέα και εκδηλώσεις, χρήσιμους συνδέσμους, βιβλιοθήκη, γλωσσάρι, συχνές ερωτήσεις, κ.λπ. Επιπλέον, παρουσιάζονται σχετικές δράσεις και προγράμματα, όπως: eEurope, eBusiness, eContent, eWork, eTen, e-Safety, κ.λπ.

Σημειώνεται πως τον τελευταίο χρόνο έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα διεθνή συνέδρια για eGovernment που διοργάνωσαν η ελληνική και η ιταλική προεδρία, καθώς και η ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως μέσου για πιο διαφανή, συμμετοχική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη.

Μάθετε Περισσότερα