Νέα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

09.01.2004

Τα ετήσια προγράμματα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 ανακοίνωσαν πρόσφατα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Κοινωφελές Ίδρυμα 'Αλέξανδρος Ωνάσης'. 

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκήρυξε συνολικά 343 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και 241 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. 

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από 12 έως 36 μήνες, ανάλογα με το εάν το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου, την επίδοση του υποτρόφου, την οικονομική κάλυψη από άλλες πηγές, κ.λπ. 

Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται με βάση ειδικούς διαγωνισμούς που διεξάγει το Ίδρυμα στην ύλη του επιστημονικού κλάδου κάθε ειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση έως τις 20 Φεβρουαρίου 2004 στα γραφεία του ΙΚΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τους κλάδους ειδίκευσης και τις οικονομικές παροχές είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του ΙΚΥ ( http://www.iky.gr/) και στα γραφεία του Ιδρύματος (Λυσικράτους 14, Αθήνα, τηλ.: 210 3726300). 

Όσον αφορά το Ίδρυμα 'Αλέξανδρος Ωνάσης', προβλέπεται η χορήγηση 60 υποτροφιών εσωτερικού και 80 υποτροφιών εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου. 

Επιπλέον, το Ίδρυμα θα χορηγήσει: 

  • 15 υποτροφίες εσωτερικού σε παιδιά ναυτικών και υπαλλήλων του Ομίλου Ωνάση για ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ιδιωτικά κολέγια
  • 10 υποτροφίες εσωτερικού σε έφηβους και νέους αθλητές που έχουν ήδη διακριθεί σε πανελλήνιους ή διεθνείς αγώνες, με δυνατότητα συμμετοχής σε προπονητικά κέντρα του εξωτερικού
  • υποτροφίες για μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών και στα παιδιά τους, είτε για προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ είτε για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2004. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κλάδους ειδίκευσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, κ.λπ. , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υποτροφιών και Ερευνών του Ιδρύματος (τηλ.: 210 3713000) και στο σχετικό δικτυακό τόπο ( http://www.onassis.gr).