Βλάστηση χαμηλών decibel / Φυτά για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης

27.06.2003

-2003

Αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης αποτελεί η χρήση φυτών, σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Δασοκομίας) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αφορμή για την εκπόνηση της μελέτης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την TOYOTA Ελλάς, ήταν τα αυξημένα επίπεδα της ηχορύπανσης και ο άμεσος αρνητικός αντίκτυπος τόσο στην υγεία όσο και στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

H μελέτη επικεντρώθηκε στο θόρυβο που προκαλούν τα οχήματα στις μεγάλες πόλεις, καταγράφοντας το επίπεδο ηχορύπανσης και υπολογίζοντας τη συνεισφορά της βλάστησης στην άμβλυνση του φαινομένου.  

Το ερευνητικό πρόγραμμα για τη μέτρηση της ηχορύπανσης σε   αντιπροσωπευτικά σημεία του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης διήρκεσε τρεις μήνες και η επεξεργασία των στοιχείων ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2002.

Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα, η βλάστηση μπορεί να μειώσει το θόρυβο των οχημάτων μέχρι και 10 dB, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση της έντασης του ήχου για τον άνθρωπο περίπου στο μισό της αρχικής.  

Όσον αφορά τη ρύθμιση των επιπέδων της ηχορύπανσης στις πόλεις, όπου ο διαθέσιμος χώρος για φυτά είναι περιορισμένος, το Εργαστήριο Δασοκομίας προτείνει  τη φύτευση μονών σειρών θάμνων ή το συνδυασμό θάμνων και δέντρων   σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπου τα επίπεδα της ηχορύπανσης είναι υψηλότερα. Οι θάμνοι πρέπει να έχουν ύψος 2-3 μέτρα και να φυτεύονται δίπλα στο δρόμο, ενώ τα δέντρα πρέπει να διαθέτουν ύψος τουλάχιστον 15 μέτρα στην κεντρική τους σειρά.   Η πλήρης ανάπτυξη της βλάστησης και η πυκνή φύτευση μπορούν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του θορύβου.

?λλα μέτρα που προτείνονται για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης είναι η ανάπτυξη αστικών πάρκων, καθώς και ο συνδυασμός βλάστησης και αντηχητικών φραγμάτων.

Τέλος, σημειώνεται πως   στις περιπτώσεις μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, όπου τα επίπεδα της ηχορύπανσης εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά (πάνω από το όριο των 65 dB), παρά την αξιόλογη μείωση που επιτυγχάνεται με τα παραπάνω μέτρα (10 - 15 dB), επιβάλλεται η βελτίωση των κινητήρων των οχημάτων και η μείωση της ταχύτητας.

Πηγή: TOYOTA Ελλάς

Μάθετε Περισσότερα

  • Subdocument