Νέες υποδομές για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), η υπηρεσία που διαχειρίζεται τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που καταγράφουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους από το 1821 έως σήμερα, στεγάζεται πλέον σε νέο κτίριο που εγκαινίασε ο πρωθυπουργός στις 10 Νοεμβρίου 2003. 

Το νέο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ στο Παλαιό Ψυχικό περιλαμβάνει έξι στάθμες με τρία υπόγεια επίπεδα που επιτρέπουν τόσο τη στέγαση του συνόλου του αρχειακού υλικού που βρισκόταν ως τώρα διάσπαρτο σε πέντε διαφορετικούς χώρους, όσο και την ασφαλή φύλαξη του συνεχώς παραγόμενου νέου υλικού. 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ ο έλεγχος και η διαχείρισή τους γίνονται μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος BMS (Building Management System). 

Η επεξεργασία, συντήρηση και ταξινόμηση του υλικού πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και μεθόδους οργάνωσης της πληροφορίας. 

Στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης των λειτουργιών, σημαντική είναι και η συνεργασία των ΓΑΚ με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Αρχειακού Υλικού. 

Το κτίριο των ΓΑΚ περιλαμβάνει επίσης Αναγνωστήριο 70 θέσεων εργασίας, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξοπλισμό ανάγνωσης/εκτύπωσης μικροφίλμ και πρόσβαση στα ηλεκτρονικά ευρετήρια του αρχειακού υλικού. Διαθέτει επίσης μόνιμη έκθεση-μουσείο, αίθουσα διαλέξεων χωρητικότητας 100 ατόμων με ασύρματο εξοπλισμό αυτόματης μετάφρασης, καθώς και ειδικούς χώρους φύλαξης χαρτών, τοπογραφικών διαγραμμάτων και σχεδίων. 

Εγκαινιάζοντας το νέο κτίριο, ο Κ. Σημίτης τόνισε πως αποτελεί 'το σημείο συγκέντρωσης των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η ιστορία της χώρας' και συμπλήρωσε πως 'τα Αρχεία μας επιτρέπουν να ξαναζωντανέψουμε και να εξετάσουμε όλες τις πράξεις που χαρακτήρισαν την πορεία της κοινωνίας μας'. 

Σημειώνεται πως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ιδρύθηκαν ως αυτοτελής εθνική αρχειακή υπηρεσία το 1914 και υπάγονται, από το 1939, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποτελούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και 57 Περιφερειακές Υπηρεσίες στις πρωτεύουσες των νομών και σε πόλεις με ιδιαίτερη ιστορική κληρονομιά. 

Οι διαδικασίες ανέγερσης του νέου κτιρίου άρχισαν το 1972, με χορηγία του Πρόδρομου Αθανασιάδη-Μποδοσάκη. Ωστόσο, λόγω γραφειοκρατικών και οικονομικών δυσχερειών, το έργο παρέμεινε ημιτελές μέχρι το 1998, όταν ο Οργανισμός Σχολικός Κτιρίων ανέλαβε την αποπεράτωσή του. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε στην τριετία 2000-2003.