Πρόγραμμα 11,7 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση του διαβήτη και της παχυσαρκίας

01.12.2003

Την έναρξη πενταετούς ολοκληρωμένου προγράμματος, με συνολικό προϋπολογισμό 11,7 εκατομμύρια ευρώ, για τη θεραπεία της παχυσαρκίας ως βασικής αιτίας του διαβήτη τύπου II ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2003, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Διαβήτη. 

Στόχος του έργου είναι η ανακάλυψη νέων φαρμάκων για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, συνδυάζοντας την προηγμένη γονιδιωματική έρευνα με λεπτομερή ανάλυση αντιπροσωπευτικών ομάδων ασθενών και γενετική έρευνα σε ζώα. Επιστημονική βάση του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν 24 εταίροι από 10 χώρες, είναι η γνώση πως συγκεκριμένες περιοχές και μηχανισμοί του εγκεφάλου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ρύθμιση του βάρους. 

Σύμφωνα με τον Επίτροπο για θέματα Έρευνας, κ. Ph. Busquin, το νέο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα της δραστηριοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Χώρου στον τομέα του διαβήτη. Οι κυριότεροι φορείς στον τομέα αυτό της ιατρικής θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους και θα συνεισφέρουν στη θεραπεία της νόσου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι πρωτοβουλίες αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνονται απαραίτητες, καθώς ο αριθμός των Ευρωπαίων που πάσχουν από διαβήτη αυξάνεται συνεχώς. Κύριος λόγος είναι η αύξηση του μέσου βάρους που σε αρκετές περιπτώσεις δεν επιτρέπει στον οργανισμό να διατηρεί το κανονικό (χαμηλό) επίπεδο γλυκόζης στο αίμα. 

Σημειώνεται πως η έρευνα για την καταπολέμηση του διαβήτη χρηματοδοτείται από πολυετή Προγράμματα Πλαίσια. Συγκεκριμένα, στο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (1998-2002) χρηματοδοτήθηκαν 19 έργα που συνδέονται με τη θεραπεία του διαβήτη, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 

Όσον αφορά το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006), ο προϋπολογισμός για την έρευνα για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη, ανέρχεται στα 2,225 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον τομέα της έρευνας κατά του διαβήτη.