Εγκρίθηκε η διάθεση 50 εκατ. ευρώ για την τεκμηρίωση του ελληνικού πολιτισμού

Τη χρηματοδότηση 146 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 50,02 εκατομμυρίων ευρώανακοίνωσε η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας στις 11 Νοεμβρίου 2003, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της δεύτερης πρόσκλησης για την 'Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού Πολιτισμού'. 

Στόχος της πρόσκλησης, που έληξε τον περασμένο Αύγουστο, είναι η ενίσχυση έργων με αντικείμενο από τη συστηματική ψηφιοποίηση πολιτιστικών δεδομένων ως την παραγωγή DVD ανάλογου περιεχομένου και την εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων έκδοσης/ελέγχου εισιτηρίων στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 204 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας και το Υπουργείο Πολιτισμού με βάση την πληρότητα του έργου, την επιστημονική και εκπαιδευτική σημασία του πολιτιστικού περιεχομένου, τα χαρακτηριστικά και τις δράσεις του φορέα, κ.λπ. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επίσης στην ανάδειξη πολιτιστικών τεκμηρίων εθνικής και διεθνούς σημασίας, την κάλυψη όλων των θεματικών περιοχών του πολιτισμού και την εκπαιδευτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, την προβολή άγνωστου πολιτιστικού περιεχομένου και την υποστήριξη γενικότερων πολιτικών, όπως η περιφερειακή ανάπτυξη και η ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας περιεχομένου. 

Οι προτάσεις που συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 50% εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση, ενώ τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο προϋπολογισμού θα ενισχύσει προτάσεις που συγκέντρωσαν μικρότερη βαθμολογία. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα χρηματοδοτηθούν 21 έργα στον τομέα της ιστορίας, 17 έργα στην ενότητα της τοπικής ιστορίας, 14 έργα στον τομέα των εικαστικών τεχνών και 9 έργα λογοτεχνίας. 

Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η τρίτη πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 22,1 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών πολιτιστικών προϊόντων και εφαρμογών από τον ιδιωτικό τομέα. Η νέα πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ιδιωτικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα αρχεία ιστορικών περιφερειακών εφημερίδων με σημερινή παρουσία.