Ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες για την ενίσχυση της ογκολογίας

03.11.2003

Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων και τη χορήγηση υποτροφιών ανακοίνωσε με σχετικές προκηρύξεις η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για την ενίσχυση της εργαστηριακής - βασικής έρευνας στην ογκολογία.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά τη χρηματοδότηση τριών ερευνητικών προγραμμάτων, διάρκειας ενός έτους, με το ποσό των 5.870 ευρώ για κάθε έργο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2003, συμπεριλαμβάνοντας πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της μελέτης, βιογραφικά σημειώματα των ερευνητών και έγγραφα αποδοχής της μελέτης από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας δημοσίου φορέα ή από πανεπιστήμιο για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Παράλληλα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας προκηρύσσει συνολικά τρεις υποτροφίες . H υποτροφία 'Athens Grant ''?98' απευθύνεται στα μέλη της για την εκπόνηση ερευνητικού έργου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με χορηγία 8.804 ευρώ από τη European Society of Medical Oncology (ESMO).

Επίσης, η ΕΟΠΕ προκηρύσσει τη χορήγηση δύο υποτροφιών εξωτερικού σε νέους ιατρούς ή επιστήμονες στους τομείς της Κλινικής και Εργαστηριακής Ογκολογίας. Το ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στα 8.803 ευρώ και η χρονική διάρκεια είναι 12 μήνες.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, και για τις τρεις υποτροφίες, πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2003.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (τηλ. 210 6457971 , e-mail: hesmo@otenet.gr).