Προκήρυξη ερευνητικών υποτροφιών στην πνευμονολογία και την παιδοπνευμονολογία

15.10.2003

Πέντε υποτροφίες, με οικονομική ενίσχυση 15.000 ευρώ ανά ερευνητικό πρόγραμμα, προκήρυξε η εταιρεία GlaxoSmithKline (GSK), με στόχο την ενίσχυση και την προώθηση της έρευνας στην πνευμονολογία και την παιδοπνευμονολογία.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Έλληνες ιατρούς πνευμονολόγους ή παιδίατρους και ερευνητές που ειδικεύονται σε αναπνευστικά νοσήματα, και καλύπτουν τους τομείς της γενικής πνευμονολογίας (τρεις υποτροφίες), της παιδοπνευμονολογίας (μία υποτροφία) και της έρευνας νέου επιστήμονα, έως 35 ετών, στα παραπάνω πεδία.   

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς τις προϋποθέσεις επιλογής τους από την Επιστημονική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την προκήρυξη των υποτροφιών και αποτελείται από πνευμονολόγους και παιδοπνευμονολόγους των πανεπιστημίων και κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

Στη συνέχεια, η Κριτική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία συμμετέχουν επιστήμονες ανάλογης ειδικότητας με διεθνή αναγνώριση, θα αξιολογήσει τα ερευνητικά προγράμματα με βάση την ποιότητα και πρωτοτυπία του περιεχομένου. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα για την εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο τον Δεκέμβριο του 2003.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, έως τις 31 Οκτωβρίου 2003.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της εταιρείας GSK ( http://www.gsk-grant.gr/) και στη γραμματεία των υποτροφιών (κα Μ.Τσούνη, τηλ. 210-6882308)

Μάθετε Περισσότερα