Ανακοινώνεται σύντομα η τρίτη πρόσκληση του ΕΠ 'Κοινωνία της Πληροφορίας' για τον Πολιτισμό - Υπερτριπλάσια η ζήτηση για χρηματοδότηση στη δεύτερη πρόσκληση

Την τρίτη, και τελευταία για το έτος 2003, πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ) στον τομέα του Πολιτισμού πρόκειται να ανακοινώσει εντός των ημερών η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, προσδοκώντας την εκδήλωση σημαντικού ενδιαφέροντος από την πλευρά των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της προηγούμενης πρόσκλησης του προγράμματος, οι αιτήσεις χρηματοδότησης υπερκάλυψαν κατά τρεις φορές το ποσό του εγγεγραμμένου προϋπολογισμού.

Η τρίτη πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 22,1 εκατ ευρώ, αφορά στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων και Εφαρμογών από τον Ιδιωτικό Τομέα και, αντίθετα με τις δύο προηγούμενες που κάλυπταν δημόσιους φορείς από το χώρο του πολιτισμού, απευθύνεται τόσο στις επιχειρήσεις όσο και σε ιδιωτικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τα έργα που θα επιλεχθούν θα συγχρηματοδοτηθούν από κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ θα ακολουθηθεί η διαδικασία του de minimis. 

Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, θα δοθεί ειδική έμφαση στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου με βάση τα αρχεία ιστορικών περιφερειακών εφημερίδων με σημερινή παρουσία . Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο υλικό που μπορεί να προσφέρει εικόνες της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, καθώς και γεγονότα που διαμόρφωσαν την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Επιπλέον, ο συνδυασμός με την τρέχουσα εκδοτική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει το παρεχόμενο εκδοτικό προϊόν, ενισχύοντας τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά του χαρακτηριστικά.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΚτΠ για τον Πολιτισμό (Μέτρο 1.3 του Ε.Π. ΚτΠ 'Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού') περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:
 - Ανάπτυξη συνθηκών για τη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος
 - Ανάδειξη προβολή και επικοινωνία του ελληνικού πολιτισμού στην Κοινωνία της  
  Πληροφορίας
 - Οικονομική αξιοποίηση - προστασία πνευματικών δικαιωμάτων 

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις, με τις οποίες ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος στις αρχές του 2003, αφορούσαν τις δύο πρώτες δράσεις και απευθύνονταν σε φορείς κυρίως από το χώρο του πολιτισμού. Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης προτάσεις υπέβαλαν πλήθος πολιτιστικών φορέων και οργανισμών, ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων, ερευνητικών και μελετητικών ινστιτούτων, αρχειακών ιδρυμάτων μεγάλων πολιτικών προσωπικοτήτων, εικαστικών φορέων κ.ά. 

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης , συνολικού προϋπολογισμού 45,1 εκατ. ευρώ, που έκλεισε στα τέλη Μαρτίου του 2003, υποβλήθηκαν 23 έργα συνολικού προϋπολογισμού 46,8 εκατ. ευρώ. Έγκριση προς χρηματοδότηση έχουν λάβει τα 20 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 35,9 εκατ. ευρώ, ενώ για 3 έργα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με τον φορέα.

Στο πλαίσιο της δεύτερης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 40,2 εκατ. ευρώ που έκλεισε στις 8 Αυγούστου 2003, υπεβλήθησαν 205 έργα συνολικού προϋπολογισμού 133 εκατ. ευρώ, τα οποία και αξιολογούνται. Η αξιολόγηση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο. Αναλυτικός κατάλογος όλων των φορέων που κατέθεσαν προτάσεις είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ( www.infosoc.gr).