Νέες Προκηρύξεις ΕΠΑΝ - Δεύτερος κύκλος

27.06.2003

Στο δεύτερο κύκλο προκηρύξεων των προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' προχωράει το υπουργείο Ανάπτυξης με σταδιακή ανακοίνωση σειράς προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, συνολικού ύψους 1,25 δισ.ευρώ.

Για ορισμένες προκηρύξεις τρέχουν ήδη προθεσμίες, ενώ άλλες παραμένουν ανοικτές μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2003, για την κατάθεση ανά πάσα στιγμή προτάσεων που αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά εξάμηνο).

1. Επιχειρηματικά σχέδια ΜΜΕ (Β΄ Κύκλος)
Προθεσμία υποβολής: 14.2.2003 
Αφορά: Μεταποιητικές ΜΜΕ με τουλάχιστον τριετή διάρκεια λειτουργίας, απασχολούμενο προσωπικό έως 50 άτομα και μέσο ετήσιο κύκλο εργασίας της τελευταίας τριετίας μέχρι 7 εκατ. ευρώ 

2. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων
Προθεσμία υποβολής: 18.4.2003 
Αφορά: Υφιστάμενες μεταποιητικές ΜΜΕ μέχρι 250 ατόμων , Εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας, μονάδες ανακύκλωσης, μονάδες ανάκτησης/ αξιοποίησης στερεών υλικών και αποβλήτων ή υγρών ουσιών 

3. Ιδιωτικές επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας και συμπαραγωγής (Β΄Κύκλος)
Προθεσμία: 30.4.2003 (ανά 4μηνο μέχρι 31.12.2003) 
Αφορά:Υφιστάμενες ή και νέες επιχειρήσεις του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, καθώς και νέοι επιχειρηματίες 

4. Ποιοτικός εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων που δεν υπάγονται στο Ν2601/98
Ανοικτή προκήρυξη 
Αφορά: Επιχειρήσεις μικρών τουριστικών καταλυμάτων που δεν υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 

5. Επιχειρηματικά σχέδια τουριστικών ΜΜΕ όλων των κλάδων
 
Ανοικτή προκήρυξη 
Αφορά: ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα 

6. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών (Β΄ Κύκλος)

Προθεσμία: 31.3.2003 
Αφορά: Γυναίκες χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 

7. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας των Νέων (Β΄ Κύκλος)

Προθεσμία: 31.3.2003 
Αφορά: Νέους χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 

8. Ενίσχυση επενδύσεων πρόληψης και αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ)
 
Προθεσμία: 28.2.2003 
Αφορά : Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις που υπάγονται στη νομοθεσία αντιμετώπισης ΒΑΜΕ 

9. Παρεμβάσεις υποστήριξης επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος (Διάδοση και καθιέρωση ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα) 
Προθεσμία:30.6.2003 
Αφορά: Επιχειρήσεις, εστιατόρια με ελληνική κουζίνα 

10. Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης

Προθεσμία: 30.5.2003 
Αφορά: Επιχειρήσεις, ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, κλαδικές ενώσεις, επιμελητήρια, μη κερδοσκοπικοί οργανισμούς

11. ''Ενταξη ερευνητών από το εξωτερικό (ΕΝΤΕΡ)

Προθεσμία: 28.2.2003 
Αφορά: Ερευνητικά εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ και δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών ινστιτούτων 

12. Τοποθέτηση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις (ΗΡΩΝ) (ενίσχυση των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού)

Ανοικτή προκήρυξη 
Αφορά: Επιχειρήσεις όλων των κλάδων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

13. Διακρατικές Συνεργασίες στην Ε&ΤΑ

 Ανοικτή προκήρυξη 
Αφορά: Επιχειρήσεις, δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ΑΕΙ,ΤΕΙ 

14. Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας
(προώθηση συνεργασιών παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας)
Προθεσμία: 17.2.2003 
Αφορά: Επιχειρήσεις - Ερευνητικούς Φορείς, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ?λλους Δημόσιους Φορείς 

15. Πρόγραμμα αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin off) (Α Φάση)

Ανοικτή προκήρυξη 
Αφορά: Οργανισμούς παραγωγής γνώσης, όπως ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς, ανεξάρτητα ινστιτούτα, ΑΕΙ, ΤΕΙ, εταιρίες της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές 

16. Πρόγραμμα ανάπτυξης βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας ΠΑΒΕΤ-ΝΕ για νέες επιχειρήσεις
(ενίσχυση επιχειρήσεων με διάρκεια ζωής μικρότερη της πενταετίας για εκτέλεση έργων βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης) 
Προθεσμία : 30.6.2003 
Αφορά: Επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία λειτουργίας από όλους τους κλάδους της οικονομίας 

17. ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ
(Δημιουργία κέντρων ή η επέκταση υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας από το εξωτερικό)
Προθεσμία: 11.4.2003 
Αφορά: Μεταποιητικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων


Πληροφορίες: 
α) Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝ 
Μεσογείων 56 (Ισόγειο) Αθήνα 
Τηλ.: 210 7758727, 7794956
e-mail: infoepan@mou.gr 

β) Διαδίκτυο: www.antagonistikotita.gr

Μάθετε Περισσότερα