Παρουσίαση του Σημασιολογικού Ιστού στην Ελλάδα

29.05.2003

Ημερίδα με θέμα τη λειτουργία του Σημασιολογικού Ιστού διοργανώνει η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) στις 19 Ιουνίου 2003, στην Αθήνα, στο πλαίσιο περιοδείας σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις (Ρώμη, Λονδίνο, Μόναχο, Αθήνα, Βρυξέλλες) για την προώθηση των τεχνολογιών του. 

Ο Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web), που αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του W3C, παρέχει μια διεθνώς προσβάσιμη πλατφόρμα που επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων με αυτοματοποιημένα εργαλεία, προωθώντας την έξυπνη ενσωμάτωση συστημάτων και τη δια-λειτουργική συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Tim Berners-Lee, που επινόησε τον Παγκόσμιο Ιστό το 1989, ο Σημασιολογικός Ιστός επεκτείνει το σημερινό σύστημα, όπου η πληροφορία έχει καλά καθορισμένο νόημα, και καθιστά τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και υπολογιστών πιο αποτελεσματική. 

Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού διευθύνεται από το MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) στις ΗΠΑ, το National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) στη Γαλλία και το Keio University στην Ιαπωνία, ενώ αριθμεί ήδη παραπάνω από 430 μέλη. 

Βασικός στόχος της Κοινοπραξίας είναι η καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω δικτύου, ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό και το λογισμικό, τη δικτυακή υποδομή, τη γλώσσα και την κουλτούρα, τη γεωγραφική θέση και τις σωματικές ή νοητικές ικανότητες των χρηστών. 

Η πρωτοβουλία του Σημασιολογικού Ιστού αφορά τη δυνατότητα έκφρασης με όρους τους οποίους μπορούν να ερμηνεύσουν και να ανταλλάξουν οι υπολογιστές μας. Δομικά στοιχεία του είναι οι γλώσσες RDF, XML του W3C, και οι ψηφιακές υπογραφές. 

?λλες δραστηριότητες του W3C αφορούν το σχεδιασμό και την προώθηση 'ανοικτών' (μη-ιδιόκτητων) γλωσσών υπολογιστών και πρωτοκόλλων που αποτρέπουν τον κατακερματισμό της αγοράς. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός δικτύου που να χαρακτηρίζεται από τεχνική υπεροχή και αποκέντρωση των σύγχρονων κατανεμημένων συστημάτων. 

Το Ελληνικό Γραφείο W3C (W3C-Hellas) ιδρύθηκε το 1998 και αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και κανόνων του W3C από την ακαδημαϊκή και βιομηχανική ελληνική κοινότητα, καθώς και στην ενεργή συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και οργανισμών στις εργασίες και δραστηριότητες της κοινοπραξίας. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, μεταξύ άλλων, σχετικά με τις δραστηριότητες του W3C για το Σημασιολογικό Ιστό, τους κανόνες και τις εφαρμογές του. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές διατίθενται στον κόμβο του W3C. 

Μάθετε Περισσότερα