Ευφυής πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία

Η 'Ευφυής πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία' ήταν το θέμα της εκδήλωσης που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στις 3 Απριλίου 2003. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου 'ΦΑΕΘΩΝ', το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IST του 5ου Προγράμματος Πλαισίου, με συμμετοχή εκπροσώπων οπτικοακουστικών αρχείων και παρoχέων οπτικοακουστικού περιεχομένου, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιχειρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εξετάστηκαν οι δυνατότητες διάσωσης και προβολής οπτικοακουστικών αρχείων σε ψηφιακή μορφή, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας των υπολογιστών, των δικτύων επικοινωνιών και των νέων διαδικασιών προτυποποίησης που αναπτύσσονται διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη μετατροπή παλαιού πολιτιστικού οπτικοακουστικού υλικού.

Όσον αφορά το πρότυπο σύστημα διαχείρισης και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο, πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές επιδείξεις των συστημάτων:   'ΓΓΤΠ: Πιλοτικό Σύστημα Πρόσβασης στην Ταινιοθήκη του Υπουργείου Τύπου & ΜΜΕ' που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων του ΕΜΠ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο, 'ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Γενικευμένο Σύστημα Πρόσβασης σε Οπτικοακουστικά Αρχεία: ΕΡΤ, Ταινιοθήκης της Ελλάδας' που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της ΓΓΕΤ και 'ΦΑΕΘΩΝ:  Σύστημα Ενοποιημένης Πρόσβασης σε Μεγάλα Ετερογενή   Οπτικοακουστικά Αρχεία',   που υλοποιείται   με χρηματοδότηση της ΕΕ.

Τέλος, η εκδήλωση περιελάμβανε συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες του Γ'' ΚΠΣ για την επέκταση των συστημάτων προς ένα πρότυπο εθνικό σύστημα   ψηφιοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στο σύνολο του οπτικοακουστικού πολιτιστικού περιεχομένου   της χώρας.      

Σημειώνεται πως στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι: F. Marques (Universite Politechnique Catalunya , Ισπανία), Α. Ντελόπουλος (ΑΠΘ), Σ. Κόλλιας (Διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων, ΕΜΠ), Θ. Ξανθόπουλος (Πρύτανης ΕΜΠ), L. Xu ( British Telecom , Μ. Βρετανία), P. Joly (IRISA, Γαλλία), Θ. Δεμίρης (Ιντρακόμ), Χ. Παπαγεωργίου (ΙΕΛ), J. Borbinha   (Εθνική Βιβλιοθήκη Πορτογαλίας), D. Clees (Film Archive Austria ), Δ. Χατζή  (Ταινιοθήκη της Ελλάδας) και Β. Λεοντιάδη (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου), Κ. Τσακίρης (Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΤ), Ο. Κλειαμάκη (ΙΟΜ), Δ. Σπηλιοπούλου (Υπουργείο Τύπου), Β. Λαοπόδης (ΓΓΕΤ), Ε. Ράμμου (Υπουργείο Τύπου).  

Μάθετε Περισσότερα