'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά': Αύξηση πόρων και εύρους επιλέξιμων ενεργειών για το Β΄κύκλο που λήγει τον Οκτώβριο

Περισσότερες από 1.200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας τους ή να υιοθετήσουν τα σύγχρονα εργαλεία του ηλεκτρονικού εμπορίου και της διαχείρισης ηλεκτρονικού περιεχομένου πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Β΄κύκλου της δράσης 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' ,που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου του Προγράμματος 'Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά' που έχει περάσει πλέον στο τελικό στάδιο της υλοποίησης, χρηματοδοτήθηκαν 798 επιχειρήσεις, μετά από αξιολόγηση των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την επιχειρηματική κοινότητα, στο Β΄ κύκλο αφενός τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων επιχειρήσεων, αφετέρου διευρύνθηκε η έκταση της πρόσκλησης όσον αφορά τις επιλέξιμες ενέργειες αλλά και τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. 

Συγκεκριμένα, πέραν της αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού  στα 184,4 εκατ. ευρώ (έναντι 88,2 εκατ. ευρώ του Α'' κύκλου), στο Β΄ κύκλο περιλαμβάνονται και επιπλέον ενέργειες, όπως δράσεις ηλεκτρονικών αγορών (e marketplaces) και δημιουργίας, διαχείρισης και διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου. Επιπλέον, μεγαλύτερο είναι και το εύρος των επιλέξιμων επιχειρήσεων, αφού για την υποβολή πρότασης απαιτείται πλέον η επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει δύο και όχι τρεις διαχειριστικές χρήσεις και o κύκλος εργασιών να κυμαίνεται από 200 χιλιάδες έως 30 εκατ. ευρώ . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις από το χώρο της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών που απασχολούν 5-200 άτομα

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2003, με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου στο δικτυακό τόπο www.e-pixeireite.gr, ενώ η αίτηση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη διεύθυνση: 'Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ', Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, 11743 Νέος Κόσμος, έως και τις 24 Οκτωβρίου 2003.