Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην ύπαιθρο: Tο Διαδίκτυο στην υπηρεσία των αγροτών

Πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης του αγροτικού κόσμου σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και πληροφόρησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας στις 30/10/2002. Τα προβλεπόμενα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνίας της Πληροφορίας 'και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 26,5 εκατομμύρια ευρώ.

Δημιουργώντας βάσεις δεδομένων και δίκτυα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπαίθρου και προμηθεύοντας τους αγρότες με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το Υπουργείο Γεωργίας στέλνει ένα μήνυμα για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γεωργίας και την Κοινωνία της Πληροφορίας που διεισδύει ακόμη και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Οι βασικότερες πτυχές του προγράμματος περιλαμβάνουν:

1. Δράσεις απευθείας ενίσχυσης νέων αγροτών και νέων αλιέων για τη χρήση νέων τεχνολογιών στις εκμεταλλεύσεις : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές και σύνδεση με φορείς παροχής υπηρεσιών Internet θα διατεθούν σε 11.000 νέους αγρότες και αλιείς, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εμπορική αξιοποίηση των εκμεταλλεύσεων τους και την πρόσβαση στις αναγκαίες βάσεις πληροφοριών. Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει τα 14.000.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

2. Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πύλη αγροτικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης : Το έργο αφορά τη λειτουργία ενός 'αγροδικτύου', μέσω του οποίου ο αγροτικός πληθυσμός, οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας, να προωθούν 'ηλεκτρονικά' τα προϊόντα τους αλλά και να απευθύνουν συγκεκριμένα ερωτήματα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η δημιουργία μιας πύλης αγροτικής πληροφόρησης (portal), η εξυπηρέτηση των αγροτών μέσω τηλεφωνικού κέντρου (call center), η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού κέντρου εμπορίου ('e-Αγροτικό Πολυκατάστημα'), η ενίσχυση ενός συστήματος προώθησης του αγροτουρισμού, η συγκρότηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας αγροτικών προϊόντων και η σύνδεση συστήματος διάχυσης αγροτικής έρευνας και συστήματος ΜΑΙΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων-εξαγωγικό εμπόριο).

3. Ανάπτυξη συστήματος ΕΘΙΑΓΕ - Διάχυση αγροτικής έρευνας : Η άμεση αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας από τους τελικούς χρήστες και τους ενδιαφερόμενους αποτελεί το βασικό στόχο για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΘΙΑΓΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου, που κατατέθηκε στη Διαχειριστική Αρχή 'Κοινωνία της Πληροφορίας' για έγκριση τον Ιούλιο του 2002, είναι 1.470.000 ευρώ.

4. Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα : Το έργο περιλαμβάνει την οργάνωση και τεκμηρίωση ψηφιακών χωρικών δεδομένων, το σχεδιασμό βάσης γεωγραφικών πληροφοριών, την ψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων και την αναγωγή τους σε κοινό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, τη δημιουργία δικτυακής υποδομής και την ανάπτυξη κόμβου πληροφόρησης για την ενημέρωση των ψηφιακών δεδομένων και τη διάθεσή τους σε κοινό και φορείς.

Στόχος του έργου είναι η αναδιάρθρωση και η σωστή εγκατάσταση των καλλιεργειών, ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός και η εκτέλεση έργων υποδομής, η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και η προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 1/1/2003 έως 31/12/2006 και η δαπάνη υπολογίζεται σε 5.000.000 ευρώ.

Μάθετε Περισσότερα